Nieuws
0

Ammonia terugwinnen uit afvalwater

Rijkert Knoppers

In juli begint een consortium onder leiding van het in Leeuwarden gevestigde Wetsus met de bouw van een innovatieve elektrochemische installatie, die op energie-efficiënte wijze ammonia gaat terugwinnen uit afvalwater.

Bij dit nieuwe Europese project NEWBIES (Nitrogen Extraction from Water by an Innovative Electrochemical System) scheidt de installatie de ammonia van het afvalwater en produceert daarbij een geconcentreerde ammoniumoplossing. ‘In feite bestaat de installatie uit een elektrochemische cel met verschillende compartimenten, waarin verschillende chemische reacties plaatsvinden om de elektrische stroom te realiseren’, vertelt Roel Meulepas, programmamedewerker van Wetsus. ‘Zo produceren we bij de kathode waterstofgas, dat we vervolgens transporteren naar de anode, waar de oxidatie van de waterstof plaats vindt. Aan de anode komen protonen vrij, die ammonia als ammoniumionen over een uitwisselingsmembraan transporteren. Het is een heel efficiënt proces, omdat de reductie- en oxidatiereacties op hetzelfde energieniveau plaatsvinden. Er is alleen wat extra energie nodig om de interne verliezen binnen de cel te compenseren, zoals de weerstand van het membraan.’

De installatie gaat drie soorten afvalwater behandelen: urine, afvalwater van vergistingsinstallaties en percolatiewater van stortplaatsen. ‘Het onderzoek naar de behandeling van urine vloeit voort uit een eerder project, dat we op dit gebied hebben gedaan’, vertelt Philipp Kuntke, projectleider van NEWBIES. ‘Er vindt nu al op verschillende plaatsen in ons land en daarbuiten gescheiden inzameling van urine plaats. Bij de Heineken Music Hall zijn bijvoorbeeld waterloze urinoirs in gebruik, uit de opgeslagen urine zou in principe de ammoniak terug te winnen zijn.’ In Nederland zijn bijna geen stortplaatsen meer in gebruik, maar uit de oude stortplaatsen komt verontreinigd water vrij, dat zich goed zou lenen voor behandeling door het elektrochemisch systeem.

Een van de partners van het project, W&F Technologies in Schiedam, gaat op eigen terrein de installatie bouwen; het testen gebeurt daarna achtereenvolgens bij verschillende locaties met afvalwater. Andere deelnemers aan NEWBIES zijn Evides Industriewater en het Spaanse ICRA. Het totale budget voor dit drie jaar durende project is € 1,25 miljoen.

Onderwerp:
ChemieElektrotechniekMateriaalkundeMicro-elektronica

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×