Nieuws

Boortmalt zet in op duurzame landbouw met nieuwe samenwerking

Boortmalt, wereldleider in de moutproductie, zet een belangrijke stap richting duurzaamheid door een samenwerkingsverband aan te gaan met Soil Capital. Dit partnership richt zich op het terugdringen van de koolstofuitstoot in de landbouwsector, met name door de focus te leggen op de zogenaamde Scope 3-emissies. Het doel is om de emissies van hun wereldwijde gersttoevoer tegen 2030 met 30% te verminderen.

Streven naar een groenere toekomst

Al enige tijd is Boortmalt bezig met een ambitieuze duurzaamheidsreis, beginnende bij het terugdringen van hun eigen directe emissies (Scope 1 en 2). Deze nieuwe strategische zet met Soil Capital breidt hun inspanningen uit naar de veel complexere Scope 3-emissies, die voornamelijk voortkomen uit hun toeleveringsketen. Het gaat hier specifiek om de productie van grondstoffen, zoals de teelt van gerst door boeren en coöperaties.

Innovatie in landbouwpraktijken

Het samenwerkingsverband heeft tot doel agrarische praktijken te veranderen om koolstofvastlegging mogelijk te maken. Dit impliceert een scala aan agronomische aanpassingen op boerderijniveau. “Door samen te werken aan regeneratieve landbouw, kunnen we duurzaam geteelde producten zoals moutgerst cultiveren,” aldus Yvan Schaepman, CEO van Boortmalt. De samenwerking focust op het maximaliseren van bodembedekking, het vervangen van synthetische inputs door organische, het minimaliseren van bodemverstoring, en het diversifiëren van gewasrotaties.

Concrete doelen voor 2030

De partnership heeft ambitieuze doelstellingen voor het volgende decennium:

  • Een reductie van 30% in absolute Scope 3 GHG-emissies, met twee derde van de gerstvoorraad van Boortmalt.
  • In absolute termen, het verminderen van de koolstofvoetafdruk van de door Boortmalt gesourcete gerst met 200.000 ton CO2-equivalent.
  • Een toenemend aandeel van Boortmalt’s gerst afkomstig van regeneratieve landbouw.
  • Versterken van de veerkracht van de gersttoeleveringsketen tegen de uitdagingen van klimaatverandering.

“Boortmalt’s doordachte strategie om Scope 3-emissies aan te pakken is indrukwekkend,” merkt Chuck de Liedekerke, CEO van Soil Capital, op. “Door boeren te belonen voor hun werk en de veerkracht van de toeleveringsketen te verbeteren, zullen we uiteindelijk de koolstofemissies van Scope 3 drastisch verbeteren.”

Onderwerp: Innovatie

Meer relevante berichten

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×