Nieuws
0

Cementinjectie verstevigt dijken

Benno Boeters

Op 31 januari, precies 64 jaar na de watersnoodramp van 1953, gaven Hoogheemraadschap Rijnland en Rijkswaterstaat het startsignaal voor dijkversterking van de IJsseldijk bij Gouda. Op drie plaatsen, Sluis­eiland, Schielandse Hoge Zeedijk en Goejanverwelledijk, is een meer robuuste waterkering nodig om te voldoen aan de huidige veiligheidsnormen.

Tot aan Gouda varieert het waterpeil door getijdenwerking; de verbinding naar zee is doorgaans open. (De Stormvloedkering Hollandse IJssel sluit bij 2,25 m boven NAP.) De Keersluis bij het boezemgemaal in Gouda, die ook niet voldoet aan de nieuwe norm, is tijdens het springtij van 11 januari jongstleden maximaal belast om sluisdeuren, constructie en fundering te testen.

Waar er door bebouwing weinig ruimte is voor conventionele dijkophoging en -verbreding, gaat aannemer Mourik de dijk injecteren met een bindmiddel dat de grond compacter maakt en het risico van afglijden reduceert. Door hoogwater en hoge waterdruk kan de dijk verzadigd raken en kan er aan de landzijde een deel van de dijk in een glijcirkel vanaf de kruin wegzakken. Door via een sleuf water en cement te injecteren en te mengen met de grond in de dijk ontstaat een scherm met een schuifsterkte van ‘zwak beton’.

Deze aanpak is een alternatief voor damwanden in de dijk heien en voorkomt dus overlast voor omwonenden. Mourik past deze ‘soilmix’ hier voor het eerst op grotere schaal toe, na eerdere pilots. Het werk bij Gouda is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Als het werk aan de dijken gedaan is, volgen de Keersluis en de Mallegatsluis, die een monumentstatus hebben.

Onderwerp:
BouwCiviele Techniek

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×