Nieuws
0

Deltaplan Central Valley

Teake Zuidema

Californië zal de komende decennia dertien miljard euro investeren in het verminderen van het overstromingsgevaar in de Central Valley.

Het Californische Department of Water Resources heeft een gedetailleerd plan gepubliceerd om de Central Valley beter te beschermen tegen het water van de rivieren Sacramento en San Joaquin. De projecten van het Central Flood Protection Plan moeten een miljoen mensen en zeventig miljard dollar aan bezittingen een hogere mate van bescherming bieden. Het doel is alle stedelijke gebieden te beschermen tegen een overstroming die zich eens in de tweehonderd jaar voordoet.

Landbouwgebieden moeten beschermd zijn tegen een eens-in-de-honderd-jaar-vloed.

‘Gebieden rondom de hoofdstad Sacramento hebben een kans van één op zestig tot één op zeventig op een overstroming’, zegt Peter Wijsman, wateradviseur van ingenieursbureau Arcadis in San Francisco. Een groot deel van de 2.500 km aan rivierdijken in de Central Valley is verouderd, onbetrouwbaar en slecht onderhouden. Bodemverzakking maakt de problemen groter. Bovendien is de voorspelling dat door klimaatverandering de wateraanvoer in de rivieren zal stijgen.

Mike Mierzwa, adviseur van California’s Department of Water Resources, zegt dat er nu voor het eerst in honderd jaar een totaalplan is om de problemen van de Central Valley aan te pakken. Een groot deel van het geld – vijf miljard euro – zal besteed worden rondom Sacramento. Niet alleen moeten dijken worden verhoogd, verbeterd en verplaatst, ook komen er nieuwe bypasses en gaat de capaciteit van bestaande bypasses omhoog door verbreding en uitbaggeren.

Bypasses zijn bedijkte omleidingen achter keerdammen die water opvangen en stroomafwaarts weer terugvoeren naar de rivier. De grootste bypass is de 65 km lange Yolo Bypass bij Sacramento, die in droge tijden gebruikt wordt voor de landbouw. Volgens het plan moet de capaciteit van deze Yolo Bypass met minstens tien procent omhoog. Hiervoor is 70 km aan nieuwe dijken nodig. Ook moet de keerdam tussen de Sacramento rivier en de Yolo Bypass 300 m breder worden.

‘Het plan is een stap in de goede richting’, zegt Wijsman. Hij verwacht dat de uitvoering van het plan ook kansen zal opleveren voor Nederlandse ingenieursbureaus die reeds ter plekke ervaring hebben opgedaan. Een deel van de inventarisatie van de dijken in het gebied is in de afgelopen jaren verricht door Fugro en Arcadis. Het plan zal over een periode van 20 tot 25 jaar worden uitgevoerd met geld van lokale overheden, de staat Californië en de federale overheid.

Niet iedereen is te spreken over het plan. Peter Gleick, een waterexpert van het Pacific Institute, zegt in de Central Valley Business Times dat het plan veel te veel de nadruk legt op de aanleg van meer infrastructuur. ‘Het zal vooral in de huidige financiële situatie moeilijk zijn al deze projecten te financieren’, zegt Gleick. ‘We zullen in de Central Valley altijd te maken krijgen met overstromingen. We kunnen het risico het beste verminderen door te verhinderen dat mensen en bedrijven zich vestigen in de stroomgebieden.’

Onderwerp:
BouwCiviele Techniek

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×