Nieuws
0

Energie en het ‘platina vierkant’

Mischa Brendel

Bert Wiersema is de nieuwe directeur van de Energy Academy Europe, die dit jaar de Energy Convention organiseert.

Op 2 september nam dr. Bert Wiersema het stokje over van dr. Noé van Hulst als directeur van de Energy Academy Europe (EAE). Toch is zijn functie iets anders dan die van zijn voorganger: waar Van Hulst algemeen directeur van de netwerkorganisatie voor de transitie naar duurzame energie was, is Wiersema de zakelijk directeur. Wiersema: ‘Noé heeft heel veel op gang gebracht. Zoals bedoeld levert dat heel veel werk op.’ Daarnaast is er veel te doen op het gebied van interne organisatie en krijgt de EAE steeds meer partners. ‘Dat is natuurlijk prachtig, maar ook dat brengt weer meer werk met zich mee’, vervolgt Wiersema. ‘Al met al zijn de taken zo gegroeid dat de functie van directeur niet meer door één persoon vervuld kan worden. Daarom hebben we deze gesplitst in twee functies: zakelijk directeur en wetenschappelijk directeur. Voor die laatste functie zoeken we momenteel nog iemand.’

Vanaf de middelbare school is Wiersema volgens eigen zeggen altijd een bèta geweest. Toen interesseerde elektrotechniek hem al, maar bestuur en organisatie was ook iets dat hem trok, net als menselijk gedrag. In 1983 behaalde hij zijn bachelorsdiploma in elektrotechniek aan de Universiteit Twente, om daarna aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn masterdiploma en doctoraat in de psychologie te behalen. Hierna volgden vooral management­functies die steeds meer op het snijvlak van technologie en organisatieontwikkeling lagen, en ook steeds verder richting de energiesector trokken.

De EAE, officieel nu een jaar van start, brengt alle partijen op het gebied van duurzame energie bij elkaar en besteedt daarbij speciaal aandacht aan het opleiden van de nieuwe generatie energiedeskundigen. Dit verklaart ook de rol van de initiatiefnemers Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen. Het opzetten van projecten met verschillende partijen is een van de belangrijkste werkzaamheden van de EAE, vertelt Wiersema: ‘Een belangrijk project dat we hebben lopen is EnergySense. Dit programma kijkt naar het gedrag omtrent energieverbruik van circa tienduizend huishoudens. Mensen denken steeds meer na over hun energietoekomst. De betrokkenheid groeit. Wij onderzoeken welke energiekeuzes mensen maken en vooral waarom.’

Mensen willen vaak graag hun eigen duurzame energie opwekken, maar Wiersema legt uit dat dit niet zomaar ingevoerd kan worden: ‘Neem een project in België waarbij in een wijk 60 % van de huishoudens zonnepanelen op het dak had. Toen in het voorjaar alles was aangesloten en de zon goed ging schijnen, vloog het hele netwerk eruit; dat kon het niet aan. Maar er zijn ook andere kwesties. Als iedereen zijn te veel geproduceerde elektriciteit teruglevert aan het net, wie draait dan op voor de kosten van het netwerkonderhoud? De overstap naar decentrale productie van duurzame energie is een complex gebeuren.’

Dat energievoorziening leeft in Nederland, blijkt ook uit de schaliegasdiscussie. ‘Wat je vooral merkt is dat veel Nederlanders – burgers en politici – hierover een sterke mening hebben, maar dat gaat niet gepaard met even sterke kennis’, vertelt Wiersema. Hij wijt dit echter niet uitsluitend aan de mensen zelf, maar zeker ook aan de gebrekkige beschikbaarheid van informatie. In tegenstelling tot de gouden driehoek van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven waar de regering vaak over spreekt, heeft men het bij de EAE dan ook over het platina vierkant: overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven én maatschappij.

Dit jaar organiseert de EAE op 19 en 20 november de Energy Convention, voorheen de Energy Delta Convention. Voor Wiersema is dit geen noviteit: al sinds 2005 is hij directeur van dit congres. ‘Het congres past goed bij onze activiteiten. De Energy Convention is ook een mooie aangelegenheid voor geïnteresseerde studenten om kennis te maken met de verschillende partijen en om contacten te leggen.’

Naast een aantal discussies over duurzame energie, zijn er op de Energy Convention ook andere evenementen, waaronder de finale van de NRG Battle. In deze wedstrijd kregen verschillende studententeams een probleemstelling van een bedrijf voorgelegd, waarvoor zij een oplossing moesten vinden. Ook is er het Energy Career Event speciaal voor studenten of net afgestudeerden in de energiesector. Deze carrièrebeurs richt zich, zoals de naam al doet vermoeden, speciaal op de energiesector.

Onderwerp:
ICTIndustriële automatisering

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×