Nieuws
0

Evenement: energietransitie tegen laagste systeemkosten

Redactie

2030 staat voor de deur. De Nederlandse klimaatdoelstellingen moet snel handen en voeten krijgen. Hoe voegen we op grote schaal zon en wind toe aan de Nederlandse energiemix tegen de laagste systeemkosten? Over die vraag zullen 9 experts zich komende donderdag buigen op het evenement ‘Ingenieurs in Energietransitie’ in Den Haag.

Het doel van het in de maak zijnde klimaatakkoord is 49 % reductie van CO2-uitstoot in 2030. Dat is ambitieus en optimistisch. Eén ding is zeker, zonder ingenieurs gaan we dat niet halen. Aan de hand van gedegen technisch-wetenschappelijke inzichten gaan we laten zien hoe ingenieurs in Nederland de energietransitie concreet maken. De redactie van TW laat experts met technisch inhoudelijke kennis aan het woord over het in de maak zijnde Klimaatakkoord.

De snelheid waarmee innovaties zich ontvouwen, zal bepalen welke technieken straks het meest concurrerend en kostenefficiënt zijn. Welke no regret maatregelen moeten we in ieder geval nemen? Hoe zorgen we dat we met het inzicht van morgen geen spijt krijgen van de keuzes van vandaag? Worden er voldoende projecten in gang gezet om die bijna 50 % reductie van CO2-uitstoot te halen? Over 11,5 jaar is het al 2030.

Werkt u bij een ingenieursbureau dat werk wil maken van de energietransitie? Of werkt u landelijk of regionaal aan energiebeleid en wilt u in contact komen met ingenieurs die niet alleen doelen stellen, maar vooral ook feitelijke projecten kunnen starten om deze te halen? Of heb jij als startup of mkb-er oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan? Bezoek dan Ingenieurs in Energietransitie. Een middag vol kennisuitwisseling, netwerkmogelijkheden en bedrijven en organisaties die echt werk kunnen maken van de ambitieuze klimaatdoelen van onze overheid.

Minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat wil in 2019 starten met zijn werkprogramma. De tijd dringt om 49 % CO2-reductie voor elkaar te krijgen. Tijdens Ingenieurs in Energietransitie ontmoet u de partijen die morgen al projecten kunnen starten. De transitie is als een marathon: het doel is ambitieus. Als we direct beginnen met de voorbereiding kunnen we de eindstreep halen. De tijd van uitbuiken en achterover hangen is definitief voorbij. De tijd om rapport na rapport op te stellen en voornemen na voornemen uit te spreken, hebben we echt niet meer. We moeten aan de slag.

Keynote: Ad van Wijk, hoogleraar duurzame technologie TU Delft

“Waar blijft de aandacht voor systeemintegratie?”
 
Ad van Wijk vindt het verstandig om de kolencentrales te sluiten, meer windmolens te bouwen en in te zetten op waterstof als energiedrager. Maar met deze maatregelen verplicht je je tot het nadenken over de systeemintegratie van al onze energie-opwekkers en -gebruikers. Wat voor maatregelen zijn er nodig om naast een duurzaam, ook een stabiel en flexibel elektriciteitsnet in te richten? Duurzame oplossingen zijn er, maar die moet je nu wel benoemen.

 

Martien Visser, lector Energie & Netwerken Hanzehogeschool Groningen, Manager Corporate Strategy bij Gasunie

“Energietransitie in Internationaal Perspectief”

In Parijs is afgesproken dat de wereldwijde CO2-emissies vergaand zullen worden beperkt. Nederland moet daar aan bijdragen. De Nederlandse CO2-emissie is evenwel 0,5 % op wereldschaal. Alleen kunnen we als Nederland ‘het klimaat’ dus niet redden. We moeten dat samen met de andere landen doen. Het is daarbij gewenst dat elk land haar nationale mogelijkheden zo effectief mogelijk benut. Welke taak zou Nederland op zich moeten nemen en welke rol zouden de Nederlandse ingenieurs daarin moeten spelen?

 

René Peters, directeur gastechnologie TNO
“Stabiele energie uit de Noordzee”

 
Door de bouw van grote offshore windparken op de Noordzee zal rond 2030 het punt naderen waarop je power-to-gas-technologie nodig hebt om fluctuerende energieproductie van wind steeds verder weg uit de kust te balanceren, te transporteren en op te slaan om goed aan te sluiten bij de energievraag op land. De infrastructuur voor gas op diezelfde Noordzee kan daar volgens René Peters een belangrijke rol in spelen. Hoe gaan we deze inzetten? Hoe gaan we deze ombouwen? Met de huidige hoofdlijnen uit het Klimaatakkoord heb je daar snel een antwoord op nodig; moeten we spoedig pilots en projecten in gang zetten. TNO onderzoekt en analyseert de mogelijkheden voor systeemintegratie op de Noordzee, en deelt de waardevolle inzichten graag met u.

 

Frank Wiersma, Electricity Market Developer TenneT

“Elektriciteitsmarkt cruciaal voor efficiënte energietransitie”
 
De elektriciteitsmarkt speelt al jaren een centrale rol in het in evenwicht houden van elektriciteitsverbruik en -opwek. Die rol wordt nog belangijker door het snel oplopende aandeel variabele duurzame opwek. Elektriciteitsverbruik – van industrie tot huishoudens – zal in de pas gaan lopen met het aanbod van wind en zon. Duurzame productie varieert daarbij niet alleen over kortere periodes van uren tot dagen, maar ook over langere periodes van meerdere weken. Dat vraagt om hybride technologieën, systeemintegratie en energieopslag. Het vinden van de optimale mix van deze oplossingen wordt een ingewikkelde puzzel die beïnvloed wordt door technologische innovatie en kostenverlaging. Juist de variabele prijzen in de elektriciteitsmarkt geven belangrijke signalen voor investeerders om tot die optimale mix te komen. Dit is belangrijk voor een kostenefficiënte energietransitie én voor de energierekening van consumenten – groot en klein.


Meer informatie: 
Datum: 29 november

Tijd: van 10.30 tot 18.00 uur
Plaats: Madurodam, Den Haag (GRATIS toegang tot het park)
Kosten: € 125,- voor abonnees van TW; Niet-abonnees betalen € 175,-

Zie energietransitie.tw.nl.


Onderwerp: Energie

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×