Nieuws

Gasunie koopt windenergie van Greenchoice voor vijf jaar

Gasunie heeft een contract gesloten met de duurzame energieleverancier Greenchoice voor de levering van groene stroom uit windparken. Het contract heeft een looptijd van vijf jaar en gaat in op 1 januari 2024. Gasunie wil hiermee haar elektriciteitsverbruik verduurzamen en bijdragen aan de energietransitie.

Groene stroom voor 100.000 huishoudens

Gasunie gaat jaarlijks 250 GWh groene elektriciteit afnemen van Greenchoice, wat overeenkomt met het gemiddelde jaarverbruik van 100.000 Nederlandse huishoudens. De stroom wordt opgewekt door windparken die eigendom zijn van of samenwerken met Greenchoice. Gasunie koppelt ongeveer 25% van haar verbruik op uurbasis aan deze groene en lokale bron.

Gasunie is een grote zakelijke inkoper van elektriciteit in Nederland. De meeste elektriciteit is nu nog nodig voor het transport van aardgas, maar in de toekomst zal Gasunie ook steeds meer elektriciteit gebruiken voor het transporteren van waterstof, groen gas, CO2 en warmte. Gasunie wil in 2030 het grootste deel van haar elektriciteitsbehoefte op uurbasis invullen uit hernieuwbare bronnen.

Directe koppeling tussen verbruik en opwek

Het contract tussen Gasunie en Greenchoice is een zogeheten Power Purchase Agreement (PPA). Dit is een overeenkomst waarbij een grootverbruiker van elektriciteit rechtstreeks stroom inkoopt bij een producent van duurzame energie. Een PPA biedt voordelen voor beide partijen: de producent krijgt een gegarandeerde afzet en prijs voor zijn stroom, en de afnemer krijgt een stabiele en duurzame energievoorziening.

Een bijzonder aspect van de PPA tussen Gasunie en Greenchoice is dat Gasunie direct een windprofiel van Greenchoice afneemt. Dat betekent dat als het op een dag hard waait, Gasunie meer groene stroom afneemt dan op een windstille dag. Dit zorgt voor een directe koppeling tussen het verbruik van Gasunie en de opwek van Nederlandse groene stroom. Dit concept staat ook wel bekend als 24/7 Carbon Free Energy (CFE) en leidt tot een grotere emissiereductie en een verminderde afhankelijkheid van fossiele opwekking.

Stimulans voor nieuwe windparken

Gasunie wil in de komende jaren ook stroom gaan inkopen van andere nog te bouwen windparken, vooral offshore. Gasunie heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2030 60% van haar elektriciteitsverbruik op uurbasis te koppelen aan lokale, groene opwek. Met de PPA van Greenchoice zet Gasunie een belangrijke stap in het realiseren van dit doel.

De samenwerking tussen Gasunie en Greenchoice wordt gezien als een belangrijke stap voor de energietransitie. Janneke Hermes, CFO van Gasunie, zegt: “Gasunie heeft als energienetbeheerder de maatschappelijke taak om transport van energie te garanderen en de energietransitie te versnellen. Met de inkoop van elektriciteit van Greenchoice zetten we een belangrijke stap in het realiseren van dit doel.”

Roel Hopmans, verantwoordelijk voor alle PPAs binnen Greenchoice, zegt: “De samenwerking tussen Gasunie en Greenchoice stelt lokale windparken in staat groene stroom te leveren aan een grote eindgebruiker. Dat is niet alleen een mooie win-win situatie voor de betrokken partijen, maar ook een belangrijke stap voor de energietransitie.”

Onderwerp:
DuurzaamheidEnergieMilieu

Meer relevante berichten

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×