Nieuws

Geslaagde kick-off twee nieuwe NXTGEN Hightech projecten

Op 21 september vond op de Brainport Industries Campus de kick-off plaats van de NXTGEN Hightech projecten Autonomous Factory en Smart Supply Network. Binnen deze breed gedragen projecten wordt ingezet op innovatie en samenwerking, met als doel om de Nederlandse maakindustrie te versterken en bij te dragen aan grote maatschappelijke uitdagingen, zoals het gebrek aan arbeidskrachten en de noodzaak om de sector te verduurzamen. Bij elk project zijn meer dan 20 partners uit de industrie, onderzoeksinstituten en kenniscentra betrokken. Brainport Industries vervult binnen de projecten de rol van programmamanager.

NXTGEN Hightech is een krachtenbundeling van ruim 330 partijen die samen aan nieuwe hoogtechnologische machines en productietechnologieën werken. Het programma wordt gesteund door het Nationaal Groeifonds van de Nederlandse overheid. Monika Hoekstra, managing director van NXTGEN Hightech: “Het speciale van NXTGEN Hightech is de samenhang van het complete programma. Het gaat over concrete toepassingen in specifieke domeinen. Maar dwars daardoorheen speelt smart industry een belangrijke rol, met als doel producten nog efficiënter te produceren. Dan hebben we het over digitalisering en automatisering van fabrieken en de supply chains, waarvoor onder andere de projecten Autonomous Factory en Smart Supply Network aan de lat staan.”

Autonomous Factory

Het project Autonomous Factory richt zich op ontwikkeling en implementatie van procesoptimalisatie in een high-tech productieomgeving; hoog complex, in lage volumes. Om dit te realiseren moet het gehele proces Smart worden: Smart Manufacturing, Smart Working en Smart System Engineering. Onder meer robotisering, nieuwe productie- en assemblagetechnologie, flexibele en gedigitaliseerde processen en flexibele logistiek zijn hierbij onmisbare elementen. Ook operating supportsystemen, scholing en training spelen een belangrijke rol.

Smart Supply Network

Binnen het project Smart Supply Network gaat men aan de slag met het verdiepen en opschalen van het Smart Connected Supplier Network, waarbinnen maakbedrijven werken aan het digitaal uitwisselen van informatie in de toeleverketen. Hierdoor kunnen bedrijven makkelijker, sneller en betrouwbaarder data delen.

De maakindustrie duurzaam versterken

John Blankendaal, Managing Director van Brainport Industries: “Het doel van Brainport Industries is om de toeleveranciers in het High Tech ecosysteem Brainport Industries te verbinden, gezamenlijk de professionaliteit van de keten verder te verhogen en de concurrentiekracht te vergroten. Deze twee projecten sluiten hier perfect bij aan. Als programmamanager houdt Brainport Industries zich niet alleen bezig met de uitrol, maar zorgen we er ook voor dat de resultaten straks breed gedeeld worden binnen de industrie. Zo kunnen ook andere partijen hier gebruik van maken.” Brigit van Dijk – van de Reijt, directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en tevens lid van het bestuur van NXTGEN Hightech voegt daaraan toe: “Het is fantastisch dat deze twee projecten nu echt van start gaan en een bijdrage kunnen leveren aan een duurzaam concurrerende high tech sector.”

Onderwerp:
DuurzaamheidIndustriële automatisering

Meer relevante berichten

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×