Nieuws

Google’s grootste offshore-windproject: grootschalige investeringen en innovaties

grootste offshore-windprojecten

Google kondigt vandaag in samenwerking met Shell en Eneco zijn grootste offshore-windproject tot nu toe aan. Power Purchase Agreements (PPA’s) zijn getekend met Shell en Eneco, eigenaars van de Crosswind & Ecowende Consortia. Deze joint ventures zullen twee nieuwe offshore-windparken, HKN V en HKW VI, creëren met een capaciteit van 478 megawatt.

Deze overeenkomsten ondersteunen de ontwikkeling van subsidievrije offshore-windparken, die naar verwachting ongeveer 6% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Nederland zullen dekken.

Koolstofvrije energie: een mondiale prioriteit

Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd staat de versnelling van de energietransitie hoog op de agenda. Het verminderen van uitstoot in de elektriciteitssector vereist het gebruik van hernieuwbare energietechnologieën, zoals zonne- en windenergie. De overgang van fossiele brandstoffen naar koolstofvrije energiebronnen is cruciaal om klimaatverandering aan te pakken en energiezekerheid te waarborgen.

De windmolen, een iconisch en historisch symbool, heeft eeuwenlang gediend om meren en moerassen droog te leggen. Vandaag spelen windmolens een cruciale rol in de overgang van fossiele brandstoffen naar koolstofvrije energie in Nederland.

Lokale investeringen in duurzame energie en datacenter duurzaamheid

Google streeft ernaar tegen 2030 netto nul-uitstoot te bereiken voor al zijn activiteiten. Door Power Purchase Agreements in Nederland en investeringen in duurzame energieprojecten, zoals een nieuw aangekondigd datacenter in Winschoten, zal Google’s energiegebruik naar verwachting meer dan 90% koolstofvrij zijn in 2024. De restwarmte van het datacenter wordt opgevangen en gebruikt, en zonnepanelen op het dak dragen bij aan hernieuwbare energiedoelen.

Groene en veerkrachtigere elektriciteitsnetten in Europa

Google’s toewijding aan koolstofvrije energie strekt zich uit tot andere Europese landen. Stroomafnameovereenkomsten in België, Italië en Polen zullen naar verwachting leiden tot een koolstofvrij elektriciteitsgebruik van respectievelijk bijna 85%, 90%, en meer dan 90% in 2025. Deze inspanningen vormen een integraal onderdeel van Google’s ambitie om tegen 2030 al zijn datacenters en kantoorcampussen wereldwijd op 24/7 koolstofvrije energie te laten draaien.

Grensverleggende innovaties voor een duurzamere toekomst

Terwijl Google blijft streven naar continue koolstofvrije energie, worden innovaties geïntroduceerd om de elektriciteitssector wereldwijd te transformeren. Samenwerking met anderen en nieuwe benaderingen, zoals het verplaatsen van niet-urgente computertaken naar gunstigere tijden en locaties, dragen bij aan de decarbonisatie van elektriciteitsnetten. Deze inspanningen versterken Google’s toewijding aan het creëren van een duurzame toekomst voor iedereen.

Onderwerp:
DuurzaamheidEnergie

Meer relevante berichten

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×