Nieuws
0

Illusie van schoon aardgas

Mark van Baal

‘Laten we beginnen steenkool te vervangen door aardgas. Een gascentrale stoot de helft minder CO2 uit dan een kolencentrale.’ Aardgasbedrijven en -lobbyisten worden niet moe dit mantra te herhalen in discussies over het verminderden van de CO2-uitstoot. ‘Aardgas is de schoonste fossiele brandstof’, blijven ze herhalen. Het is waar dat aardgas zorgt voor een stuk minder rookgassen dan kolen en aardolie, maar toch valt er op beide mantra’s veel af te dingen.

Ten eerste is het maar de vraag of elektriciteit opwekken met aardgas echt zo veel beter is voor het klimaat. Aardgas bevat immers ook broeikasgassen. Methaan (CH4, de voornaamste component van aardgas) is zelfs een 25 (gemeten over 100 jaar) tot 72 (20 jaar) keer sterker broeikasgas dan CO2. Wie garandeert dat er tussen aardgaswinning in Siberië of Qatar en verbranding in een Nederlandse elektriciteitscentrales geen methaan weglekt? CH4 is een relatief klein molecuul. Het kan weglekken wanneer het wordt gewonnen, wanneer het wordt opgeslagen, wanneer het door duizenden kilometers lange pijpleidingen stroomt of wanneer het als vloeibaar gas wordt verscheept.

Volgens cijfers van de US Environmental Energy Agency lekt 3,2 % van de wereldwijde productie van aardgas weg. Wanneer er 3 % aardgas lekt tijdens de steeds langere weg tussen bron en elektriciteitscentrale is het CO2-voordeel in de centrale zelf te niet gedaan, omdat de logistieke keten vóór de centrale dan meer bijdraagt aan het broeikaseffect dan de centrale zelf.

Het importeren van Russisch gas heeft bovendien twee andere nadelen: we worden afhankelijk van Poetin en we financieren Poetins ondermijning van de Russische democratie en de stabiliteit in oostelijk Europa.

Zelfs als aardgas niet uit oorlogszuchtige landen zou komen en inderdaad de schoonste (lees: minst vervuilende) fossiele brandstof is, is het onverstandig om het fossiele tijdperk te verlengen met aardgas. Bill Gates maakt dit in een TED-talk glashelder met een eenvoudige formule: CO2 = P x S x E x C, waarin P (people) staat voor het aantal mensen op aarde, S (services) voor de producten en diensten per persoon, E voor de energie-eenheden per service en C voor de hoeveelheid broeikasgassen per energie-eenheid. Om gevaarlijke opwarming van de aarde te stoppen moet de uitkomst van deze rekensom zo snel mogelijk naar nul, zegt Gates. ‘Welke van deze 4 moet naar nul?’ vraagt Gates retorisch. Het aantal mensen? De services, lees: welvaart? De energie? De enige conclusie is: de C moet naar nul. De wereld moet zo snel mogelijk overschakelen op duurzame energie die helemaal geen broeikasgassen uitstoot.

Schoon aardgas is een contradictie, omdat aardgas net als kolen en olie bijdraagt aan gevaarlijke opwarming van de aarde. Laten we het fossiele tijdperk niet verlengen met de illusie dat aardgas schoon is.

Mark van Baal is energiejournalist en initiatiefnemer van Follow This

Twitter: @markfjvanbaal

Email: redactie@technischweekblad.nl

 

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×