Nieuws

‘K64 Keflavík Airport’ Area Masterplan officieel gelanceerd

Het schiereiland Suðurnes met Keflavík International Airport ligt op 50 km van de hoofdstad Reykjavík en vormt de meest karakteristieke entree voor IJsland. Het luchthavengebied ligt op een kruispunt tussen Europa en Noord-Amerika en omvat het Reykjanes UNESCO Global Geopark. Deze strategische locatie maakt het bij uitstek geschikt als belangrijke groeilocatie voor duurzame innovatie in de luchtvaart-, energie- en technologiesector. Getiteld K64 – geïnspireerd door de ligging op de 64e noordelijke breedtegraad – wil het Keflavik Airport Area Masterplan een katalysator zijn voor de innovatie van de IJslandse economie. Het K64 Keflavík Airport Area Masterplan is voor IJsland van nationaal belang. Het masterplan is ontwikkeld door een multidisciplinair team onder leiding van KCAP met WSP, Felixx, MIC-HUB, VSO Consulting, Buck Consultants International, Buro Happold, Base Design, Maurits Schaafsma en Kanon Arkitektar.

Het is een groots opgezet project, ontworpen om dit unieke gebied in zijn volle potentie te ontwikkelen. De strategische locatie op het raakpunt tussen verschillende Noord-Atlantische routes en de vooruitstrevende IJslandse mentaliteit, creëren voor K64 een basis met het doel om mensen, middelen en technologieën samen te laten komen in een toekomstgerichte omgeving die samenwerking, creativiteit en kennisdeling bevordert. K64 schetst een stapsgewijze strategie die over een langere periode de transformatie van het schiereiland Suðurnes stuurt. Met het oog op duurzame groei worden focusgebieden aangewezen waar economische activiteiten en lokale gemeenschappen elkaar wederzijds kunnen versterken:

1. De toepasselijk genaamde Gateway to Iceland biedt bezoekers een uitnodigende route vanaf het commercieel en publiek ingerichte Airport Forecourt tot aan Aðalgata, een knooppunt dat de entree naar de gemeente Reykjanesbær markeert. Aðalgata vormt samen met de ernaast gelegen logistieke hub Diamond Gate een dynamische wijk waarin wonen, gemeenschapsfuncties en R&D-programma’s worden gecombineerd.

2. Het aan de zuidelijke rand van de luchthaven gelegen Ásbrú wordt een campusachtig gebied. Hier is plek voor luchtvaartactiviteiten en R&D, startups, lichte industrie en vooral een ambitieuze verdichting van de al aanwezige woonfunctie. Zo wordt de voormalige NAVO-nederzetting een wijk op zich, een moderne versie van een levendig dorp.

3. Ten noorden van Reykjanesbær ligt Helguvík, het middelpunt voor eco-industriële ontwikkeling. De bestaande haven- en productie-infrastructuur wordt getransformeerd tot een zone met een circulaire economie. Hier is onder meer ruimte voor een constructie-hub en onderzoeksfaciliteiten voor duurzame vliegtuigbrandstof (SAF). Zo kan Helguvík een voortrekkersrol spelen bij de energietransitie, zowel voor IJsland als daarbuiten.

Om te zorgen dat het initiatief ook op langere termijn wordt voortgezet, is er één ecosysteem waarin de strategieën voor stedenbouw, landschap en mobiliteit zijn verweven. Dit verbindt, beschermt en verrijkt, en het ondersteunt zowel de toename van bedrijfsactiviteiten in het gebied als de groei van de bevolking en de werkgelegenheid. Ook versterkt het plan de wisselwerking tussen de economische en de sociale structuren op het schiereiland. Het stedenbouwkundig raamwerk voorkomt wildgroei, doordat de stedelijke ontwikkeling compact wordt gehouden en verankerd in de bestaande bebouwingsstructuur. Door luchthaven gerelateerde activiteiten rond het vliegveld te concentreren kent K64 een duidelijke ruimtelijke logica; tegelijkertijd is functiemenging een belangrijk ontwikkelprincipe.

Momenteel zijn de verschillende clusters van elkaar gescheiden door een uitgestrekt landschap, dat zich in de toekomst zal ontwikkelen tot een verbindend schiereilandpark. De energiestrategie is erop gericht om op lokaal niveau gediversifieerde, CO2-neutrale energiesystemen te creëren, maar tegelijkertijd ook om innovatieve oplossingen neer te leggen als basis voor de economische ontwikkeling op de middellange tot lange termijn. Er zijn zakelijke kansen om groene en hightechactiviteiten verder te ontwikkelen en kan er uiteindelijk een internationaal aantrekkelijke, zakelijke bestemming voor bedrijven ontstaan. Het masterplan is het resultaat van een intensief participatieproces met een grote groep stakeholders, en wordt politiek ondersteunt door de lokale en nationale overheid.

Onderwerp: Vervoer

Meer relevante berichten

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×