Nieuws
0

Kort nieuws ingenieursbureaus

Benno Boeters

Het belangrijkste nieuws van de Nederlandse ingenieursbureaus van de afgelopen week in een beknopt overzicht.

Arcadis gaat als  bijdragen aan de bouw van een ‘waterwijk’ in Wuhan, China. Het plan is om groene infrastructuur aan te leggen voor de opvang, tijdelijke opslag en zuivering van overvloedig regenwater, waarna dit gecontroleerd weer afgevoerd kan worden. Eenzelfde Sponge City Programme is in ontwikkeling voor nog eens vijftien steden in China, waaronder ook Chongqing en Xiamen. De waterwijken moeten de gevolgen van klimaatverandering – extreme neerslag, overstromingsrisico, maar ook droogte – tegengaan.

Begin dit jaar verrichtten Iv-Infra en Frans Rolf Infra-advies om de eigenfrequentie en eigendemping te berekenen. Eén diagonaal is gemeten; meerdere metingen volgen. Hiermee willen de constructeurs bepalen bij welke windbelasting de diagonalen gaan resoneren en wat er mogelijk is om trilling en vermoeiing in de staalconstructie te voorkomen. Nu al is duidelijk dat het aanbrengen van dempers en versnellingsopnemers noodzakelijk is. De nieuwe spoorbrug over de A1 ligt nog niet op zijn definitieve plek en is nog niet in gebruik.

Ter voorbereiding van uitbreiding van het in de Ierse Zee (ter hoogte van het Isle of Man, voor de kust van Cumbria) gaat Fugro de zeebodem onderzoeken op geofysische condities en op mogelijke niet-geëxplodeerde bommen uit WOII. Met deze Walney-Extension (naast Walney I en II) moet hier in 2019 een turbinepark met een opgesteld vermogen van 660 MW in bedrijf zijn. Van de 87 windturbines levert Siemens er 47 en Vestas 40. Van Oord plaatst de masten in de zeebodem. Dong Energy uit Denemarken is de hoofdaannemer.

Ook voor de twee kavels van Hollandse Kust Zuid, waar twee keer 350 MW aan opgesteld vermogen aan windturbines is gepland, doet Fugro zeebodemonderzoek. De locaties liggen meer dan 22 km uit de kust van Zuid-Holland en aanbesteding is naar verwachting in najaar 2017.

Voor het milieuprogramma Actief Bodembeheer de Kempen doet Aveco de Bondt onderzoek naar in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. Naast zware metalen kan daar asbest in de grond zitten. Het bureau adviseert ook over saneringen.

RoyalHaskoningDHV presenteert op 14 april, tijdens de Dutch Innovation Expo, nogmaals het voor rioolwaterzuivering, met nadruk op een van de restproducten, alginaat. Dat is, naast fosfor (kunstmest) en cellulose (wc-papier) een nuttige grondstof voor voedingsmiddelen, chemische producten, bouwmaterialen of agrarische processen. Samen met enkele waterschappen (De Stichtse Rijnlanden, Rijn en IJssel and Vallei en Veluwe) wil RHDHV de productie van dit alginaat/biopolymeer verder gaan uitbreiden.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×