Nieuws

Miljarden euro’s extra voor aardwarmte

De komende jaren zal de productie van aardwarmte in Nederland naar verwachting flink groeien. Minstens 18 nieuwe projecten zullen worden ontwikkeld dankzij een exploitatiesubsidie van in totaal bijna 2 miljard euro. Dat maakte minister Jetten (Klimaat en Energie) vorige week bekend.

Met de bekendmaking telt het totaal aantal aardwarmteprojecten dat al gerealiseerd of vergevorderd is op tot meer dan 50. Gezamenlijk zullen ze kunnen voorzien in een duurzame warmteproductie vergelijkbaar met het verbruik van 7 procent van het aantal woningen in ons land. In de toekomst zal zelfs ongeveer 25 procent van de hele Nederlandse warmtevraag duurzaam ingevuld kunnen worden door aardwarmte.

Hans Bolscher, voorzitter van Geothermie Nederland is blij met de ingezette groei: “Er is in Nederland de afgelopen jaren te veel aandacht uitgegaan naar elektriciteit. Je kunt niet heel Nederland duurzaam met elektriciteit verwarmen. We zien nu gelukkig een duidelijke kentering als het gaat om aandacht voor grootschalige duurzame warmteproductie.”

Om te zorgen dat de nieuwe en toekomstige aardwarmteprojecten snel tot productie komen en de doelstellingen voor 2030 worden gehaald is echter meer nodig dan geld alleen. Bolscher: “Er zijn bijvoorbeeld snel meer warmtenetten en oplossingen voor opslag nodig om de duurzaam opgewekte warmte daadwerkelijk te kunnen inzetten. Daarvoor is een gecoördineerde aanpak tussen overheden, geothermiebedrijven en andere betrokkenen nodig. Een speciale Taskforce onder leiding van het ministerie van EZK moet daarvoor gaan zorgen.”

Onderwerp:
DuurzaamheidEnergie

Meer relevante berichten

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×