Nieuws
0

Nieuwe STW-projecten geven inzicht in rivier- en kustbeheer

Indra Waardenburg

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht starten binnenkort met twee STW-projecten, die moeten leiden tot een verbeterde rivier- en kustbeheer.

Het eerste project richt zich op het behouden van delta’s met behulp van slibafzetting. Hiervoor richten de onderzoekers, onder leiding van prof. dr. Hans Middelkoop van de afdeling Fysische Geografie, zich op de Biesbosch. Door verlaging van de grondwaterstand en de afgesneden toevoer van slib uit de Waal daalt de bodem in dit deltagebied en dreigt deze onder te lopen wanneer de zeespiegel blijft stijgen.

Om de sedimentatie van rivierslib weer op gang te brengen zijn onlangs stukken Merwededijk geopend. In de toekomst krijgt de Biesbosch, door aanpassing van het beheer van de Haringvlietsluis, ook enigszins te maken met getijden en verwacht onder andere Rijkswaterstaat hogere waterafvoeren in onze rivieren. Al deze effecten hebben invloed op de morfologische ontwikkeling van de Biesbosch. Door binnen het STW-project de herstelde waterstromingen en de opnieuw op gang gekomen sedimentatie te volgen, krijgen de onderzoekers een goed beeld van de herstelmogelijkheden met slib en ontwikkelen zij bovendien methoden om effecten van ingrepen te kunnen volgen.  

Het tweede project, waarbij dr. Gerben Ruessink de scepter zwaait, richt zich op het vervolledigen van zandtransportmodellen. Zandtransport in zee gebeurt langs de kust. Dit transport kan redelijk goed gemodelleerd worden, maar kennis over het zandtransport in ondiep water dicht bij de kust ontbreekt nog. ‘Onder brekende golven, het brandingsgebied tot maximaal zo’n 300 meter uit de waterlijn, is het zandtransport door de turbulentie onder de branding heel anders dan in dieper water’, aldus Ruessink in een persbericht.  Binnen het project gaan onderzoekers deze turbulentie nu in kaart brengen, door verschillende datasets uit Frankrijk en Nederland te analyseren en te vergelijken met Amerikaanse turbulentiemodellen en experimenten in de Deltagoot van Deltares.

Onderwerp: Vervoer

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×