Nieuws
0

Shifft stimuleert consument tot slim energieverbuik

Jaap Faber

Het pas gestarte bedrijf Shifft is bezig met de ontwikkeling van producten waarmee het de consument ‘actief betrekt bij het energiesysteem van de toekomst, het smart grid’, aldus Stefan Versluis, een van de oprichters. Dat nieuwe systeem – een intelligent energienetwerk ofwel smart grid – komt er vooral onder invloed van de roep om duurzaamheid binnen de energievoorziening en de noodzaak om het sterk verouderde elektriciteitsnetwerk van nu te vernieuwen.

Rol van de consument

‘De transitie naar een nieuw systeem gaat gepaard met vele technische vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld datacommunicatie, energiedistributie en duurzame opwekking’, zegt Versluis. ‘Maar het kent ook een uitdaging van een geheel andere orde: de rol van de consument en zijn gebruik. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als we in de toekomst wellicht allemaal onze zelf opgewekte energie aan het net willen terugleveren terwijl de vraag nihil is?’

Het balanceren van vraag en aanbod is van essentieel belang om duurzame bronnen op grote schaal mogelijk te maken, waarbij men moet bedenken dat aanbod uit bijvoorbeeld wind en zon zich moeilijk laat sturen. Shifft zich met zijn producten op energie-efficiëntie en vraagkant-management – vakjargon voor het beïnvloeden van de vraag ofwel slim energiegebruik.

Shifft is bezig met de ontwikkeling van zowel softwaretoepassingen als nieuwe hardware die op basis van data over energieverbruik uit het smart grid een reactie bij de consument uitlokken en hem tot een bepaald gebruik motiveren. ‘Wij geven aan energiegebruik een nieuwe beleving door dat op uitdagende wijze naar de verbruiker terug te koppelen.’ Het uitlokken van een bepaald energiegebruik richt zich niet alleen op besparing, dus het voorkomen van verspilling, maar ook op het sturen van het verbruik waarmee het piek- en dalverbruik te optimaliseren is.

Shifft werkt samen met woningcorporaties en energiebedrijven. ‘Woningcorporaties betrekken met behulp van onze producten hun huurders bij het halen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Energiebedrijven werken met ons product aan optimaal gebruik van hun netwerken en bouwen ook een betere relatie met de klant op.’

Het nieuwe bedrijf is nu onder meer bezig met een project waarin het een direct aan de meterkast gekoppelde energiegame exploiteert die in eerste instantie draait om bewustwording en besparing. Het spelen van die game is dus rechtstreeks gerelateerd aan het energieverbruik in huis: hoe meer besparing, hoe leuker het spel wordt.

Door de koppeling van de output van de meter en de input van de game ontstaat, denken Versluis en Ferwerda, ‘een unieke combinatie van daadwerkelijk energieverbruik en een virtuele wereld die de jonge gebruiker-speler aanzet om met energie aan de slag te gaan’. De kinderen dienen op hun beurt weer als sleutel in het huishouden om ook de ouders te motiveren. Een eerdere pilot met dit concept heeft volgens de initiatiefnemers al eens tot een besparing van gemiddeld vijfentwintig procent geleid.

Het bedrijf is ontstaan vanuit een afstudeeropdracht van Versluis aan de faculteit Industrial Design Engineering van de TU Delft, die een onderzoek behelsde naar de mogelijkheid van gaming ten behoeve van energiebesparing. Versluis studeerde Industrial Design aan de TU Delft, Ferwerda is opgeleid in International Business en Communicatie. 

Onderwerp: Energie

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×