Nieuws

Siemens verbetert waterstofproductie met generatieve AI

Siemens heeft drie nieuwe generatieve AI-tools gelanceerd die de waterstofproductie slimmer en efficiënter maken: de Hydrogen Plant Configurator, de Comos AI en de SFC Generation. Deze tools, die vanaf eind 2024 beschikbaar zullen zijn op de Siemens Xcelerator Marketplace, zijn ontworpen om bedrijven in de waterstofindustrie te ondersteunen bij het ontwerp, de engineering en de automatisering van waterstofproductiefabrieken.

Hydrogen Plant Configurator: Slim ontwerpen met AI

De Hydrogen Plant Configurator is een intelligente chatbot die gebruikers helpt bij het creëren van installatie-ontwerpen voor waterstofproductie. Door gewenste ontwerpkenmerken in te voeren, genereert de AI naadloze blokstroomdiagrammen en nauwkeurige lay-outs van systeemeenheden en verbindingen. Dit iteratieve proces stelt gebruikers in staat om solide basisconcepten voor fabrieken te ontwikkelen, inclusief voorspellingen van installatie-specifieke kerngegevens zoals stroomverbruik en warmteproductie.

Comos AI Engineering Assistant: Efficiëntie in de projectplanning

De Comos AI Engineering Assistant ondersteunt de projectplanningsfase van waterstoffabrieken. Deze tool kan specificaties en diagrammen van apparatuur genereren op basis van natuurlijke taalbeschrijvingen. Daarnaast biedt de assistent ondersteuning tijdens domeinoverschrijdende fasen in engineering en productoverschrijdende workflows. Gebruikers kunnen relevante informatie opvragen en invoeren, zoals afbeeldingen, scans of pdf’s, om nauwkeurige diagrammen en modellen te creëren.

SFC Generation: Vereenvoudiging van procesautomatisering

Voor de automatisering van processen in waterstoffabrieken introduceert Siemens de SFC Generation-module, geïntegreerd in het procesbesturingssysteem Simatic PCS neo. Deze module maakt gebruik van generatieve AI om sequentiële functiediagrammen (SFC’s) te genereren. Gebruikers kunnen complexe workflows eenvoudig beheren door specifieke aanwijzingen in te voeren of proza-procesbeschrijvingen te kopiëren naar het chatvenster van de module.

Versnelde productiecapaciteit

Michaël Veenhuijsen, Head vertical markets binnen Siemens Nederland, benadrukt het belang van groene waterstof in de energietransitie. “Waterstof heeft goede kaarten in de energietransitie en gaat bijdragen aan verduurzaming. Maar het zal in de nabije toekomst een schaars goed zijn. Daarom is het des te belangrijker om de productiecapaciteit sneller op te voeren.” Veenhuijsen stelt momenteel binnen Siemens Nederland een nieuw brancheteam samen rond waterstof, met name rondom de productie hiervan.

Waterstof speelt een sleutelrol in de energietransitie, en Siemens is actief betrokken bij diverse projecten voor de productie, distributie en toepassing van groene waterstof. Een opvallend project is de bouw van een van de grootste groene waterstofproductiefabrieken ter wereld voor Shell in Rotterdam. Door het vereenvoudigen van ontwerp, engineering en automatisering draagt Siemens bij aan de beschikbaarheid van groene waterstof, wat cruciaal is voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen in de industriële sector.

Onderwerp: Energie

Meer relevante berichten

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×