Nieuws
0

Technische kennis essentieel voor werken bij Rijkswaterstaat

Armand van Wijck

Frans Meijer maakt deel uit van een nieuwe generatie ingenieurs bij Rijkswaterstaat. De 32-jarige, plaatsvervangend technisch manager, werkt momenteel aan de Gaasperdammertunnel. Daarvoor is veel meer technische kennis nodig dan je vanuit de opdrachtgeverskant zou verwachten: ‘Zo’n 90 % van mijn werkzaamheden heeft te maken met techniek.’

Voordat Meijer bij Rijkswaterstaat kwam, werkte hij bij kleine aannemers voor provincies en gemeenten. ‘Het was heel technisch werk, maar ook erg door geld gestuurd’, vertelt hij. ‘Ik miste daardoor soms wat diepgang, omdat ik exact moest doen wat er in de opdracht staat. Ik wilde meer bezig zijn met techniek. En het dan niet uitvoeren, maar bedenken. Mijn technische kennis verbreden en projectgericht ontwerpen wat ik nodig heb. Zo ben ik bij Rijkswaterstaat terechtgekomen als technisch adviseur Civiel bij de afdeling Bruggen en Viaducten.’

Meijer was vanaf het begin betrokken bij de daadwerkelijke bouw van de Gaasperdammertunnel, dat onderdeel is van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. Hier begeeft hij zich inmiddels als plaatsvervangend technisch manager in een wat meer coördinerende rol, maar technisch inzicht is hierbij nog steeds onmisbaar. ‘Ik houd me binnen dit project nu voornamelijk bezig met de aantoonbaarheid van de techniek’, licht Meijer toe. ‘In samenspraak met de opdrachtnemer doorlopen we de plannen en stellen we vast hoe we aantoonbaar maken dat het werk voldoet aan gestelde eisen. Hierdoor heb ik veel overleg met collega’s in de markt en heb ik het gevoel dat we echt samen de tunnel bouwen.’ Dit overleg gaat onder meer over de aantoonbaarheid van de ontwerpen: zijn de constructieberekeningen correct uitgevoerd? Zijn de juiste belastingen toegepast? En hoe zijn de voegovergangen in het ontwerp geïntegreerd?

Naast het controleren van de ontwerpen is Meijer ook zeer regelmatig op de bouwplaats te vinden om zelf de werkzaamheden in de uitvoering waar te nemen. ‘We willen als Rijkswaterstaat bij de hele cyclus betrokken zijn, dus ook de realisatie. Nu is de Gaasperdammertunnel uitermate complex. Op een gegeven moment waren er wel 1.500 mensen tegelijk bezig op de bouwplaats. Bij dit soort grootschalige projecten nemen we daarom risicogestuurd waar: we inspecteren op die plekken waar de grootste risico’s zijn en die technisch gezien voor de opdrachtnemer het lastigste zijn. Als er zich problemen voordoen, dan kunnen we samen met de opdrachtnemer zoeken naar passende oplossingen.’
Dit gebeurde onder andere toen tijdens de uitvoering bleek dat de betonnen afstandhouders van de vibropalen niet aan de eisen voldeden. De afstandhouders zorgen er in de holle, stalen buizen voor dat de binnenin aangebrachte wapeningskorf gecentreerd op zijn plek blijft tijdens het afstorten van de paal. Tijdens het inhijsen van de wapeningskorf braken de afstandhouders af, waardoor de dekking van de wapening niet geborgd kon worden. Tijdens een inspectie met de aannemer kwam dit naar voren. Meijer: ‘Vervolgens hebben we samen met de aannemer gezocht naar een oplossing die voldoet aan onze eisen en een ander type afstandhouder ontwikkeld.’

Bij de aanleg van reflecterend asfalt legde Meijer zich wederom toe op de technische details. Witte, reflecterende korrels in het wegdek zorgen ervoor dat de LED-verlichting van de tunnel minder hard hoeft te branden en dus duurzamer is. ‘Het onderzoek naar dit asfalt deden we ook samen met de aannemer. Hierbij moest ik mij grondig verdiepen in de reflectiewaarden van het materiaal.’ Daarnaast zijn in knooppunt Holendrecht ook nieuwe typen voegen ontwikkeld die motorrijders een veiliger gevoel geven wanneer ze in een bocht rijden. Meijer: ‘Hoe moeten we de voegen aanpassen zodat motorrijders niet het gevoel krijgen dat ze kunnen gaan glijden? Wat voor testen moeten we hiervoor uitvoeren? Ook hier ging er weer een hele nieuwe wereld voor me open: het gaat echt om specialistisch werk, om de technische details.’ Meijer merkt op dat hij naast het verdiepen in techniek zich tegelijk bezig houdt met het overkoepelende, grotere geheel, omdat alle tunnelonderdelen invloed op elkaar hebben. ‘Ik ben daarom bij alle fasen van het bouwproces nauw betrokken. De raakvlakken van verschillende disciplines en het gezamenlijk optrekken van alle partijen maken het werk interessant en uitdagend.’ Meijer ziet dit ook bij zijn werkzaamheden aan de Ring Utrecht, waar hij disciplineleider viaducten en bruggen is. ‘Ik zit daar nog in de contractfase en kan het geleerde van de Gaasperdammertunnel nu al meenemen naar dit project.’

De raakvlakken van verschillende disciplines komen ook terug bij bestuurswerkzaamheden van Meijer, waarmee hij de overige 10 % van zijn werktijd vult. Als voorzitter van Jong RWS vertegenwoordigt hij een doelgroep van 1.100 collega’s die jonger zijn dan 36. ‘Jong RWS is een overkoepelend jongerennetwerk binnen Rijkswaterstaat. We willen het werken bij Rijkswaterstaat leuker maken voor jongeren door jongeren te verbinden, te inspireren en uit te dagen. Daarnaast vormen we een platform voor de mening van jongeren over bijvoorbeeld organisatieontwikkelingen en geven we deze signalen door aan het bestuur.

Wat betreft de Gaasperdammertunnel: die loopt volgens Meijer op schema voor de geplande oplevering in 2020. De landtunnel van 3 km lengte op de A9 tussen Gaasperdam en de Bijlmer bestaat uit vijf tunnelbuizen en heeft onder meer een wisselbaan. Het eerste beton voor het dak van de wisselbaan is in december gestort. Meijer: ‘Ik ga binnenkort controleren of de wapening correct is aangebracht en ik heb laatst de aanhechtingen tussen de nieuwe en bestaande onderdelen geïnspecteerd. Ik zal de tunnel in ieder geval nooit meer kunnen bekijken zoals een weggebruiker die er doorheen rijdt. Ik ben betrokken geweest bij vrijwel alle civiele details, iets wat ik zelfs aan de aannemerskant nooit heb meegemaakt. Waar ik twee jaar geleden nog over een zandvlakte liep, loop ik nu door de vluchtgang van de tunnel. En dat vind ik ook het mooiste aan mijn vak: ik doe kennis op van en ben betrokken bij alle technische onderdelen, zowel in het ontwerp als in de uitvoering.’

 

 

Voor meer informatie over werken bij Rijkswaterstaat en vacatures kijk op werkenbij.rws.nl.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×