Nieuws
0

Veel octrooien Topsector-bedrijven

Erwin Boutsma

Philips vroeg in de periode tussen 2006-2010 in Nederland de meeste octrooien aan: 8.285 in totaal. Dat is bijna een kwart van het totaal aantal aangevraagde octrooien (35.052) in die periode in Nederland. NXP, Schlumberger, Shell, DSM, TNO, ASML, Sabix, Unilever en Akzo Nobel maken de top tien compleet. De cijfers komen overeen met die in de jaarlijkse R&D Top 30 van Technsich Weekblad.

Deze cijfers, onderdeel van een onderzoek van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), onderzoeksbureau Panteia/EIM en NL Octrooicentrum, werden vorige week gepubliceerd in het rapport ‘Intellectueel eigendom Topsectoren’. Dit onderzoek richtte zich met name op de door het kabinet in 2010 benoemde Topsectoren, die elk een gebied aanduiden waarin Nederland op industrieel of wetenschappelijk niveau uitblinkt; het Topsectorenbeleid is erop gericht die voorsprong te verstevigen.

De auteurs stellen in hun rapport dat de bedrijven die onder de Topsectoren vallen, relatief veel octrooien aanvragen, waarmee ze de keuze van de overheid voor de specifieke gebieden als Topsector in feite valideren. Van de 5.185 octrooiaanvragende bedrijven en instellingen zijn er 2.126 afkomstig uit de topsectoren (41 %). Echter, deze 41 % is verantwoordelijk voor maar liefst 25.464 van alle 35.052 (73 %) aangevraagde octrooien over de onderzochte periode. Bedrijven uit de Topsectoren vragen dus relatief veel octrooien aan, is de conclusie van de auteurs.

Daarnaast keken de auteurs naar de geografie van de octrooiaanvragen. Weinig verrassend blijken veel octrooiaanvragen afkomstig uit Zuid-Holland, Overijssel en Noord-Brabant; de aanwezigheid van een technische universiteit in deze regio’s speelt daarbij een belangrijke rol, zien de auteurs. Zij stellen verder dat het aantal octrooien een maat is voor de innovatiekracht van een gebied of sector.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×