Nieuws
0

Veelzijdige warmteomzetting

Armand van Wijck

Energy Conversion Technologies, ofwel Encontech is een spin-off van de Universiteit Twente die een ‘isobaric expansion motor’ ontwikkelt. Deze motor kan laagwaardige warmte omzetten in nuttige mechanische energie voor pompen, koelingen, aandrijvingen en zelfs voor elektriciteitsproductie.

De technologie van uitvinder Alexander Kronberg heeft inmiddels geresulteerd in diverse prototypes. Bedrijven kunnen met de motor in hun processen geld besparen door gebruik te maken van overtollige warmte en daarmee tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een beter klimaat. De technologie maakt ook nieuwe toepassingen mogelijk zoals koelen en vriezen op basis van warmte.

‘Onze technologie maakt gebruik van laagwaardige warmte (ongeveer 70 °C) en kan dit direct omzetten in mechanische energie in de vorm van hydraulische pulsen. Deze energie is vervolgens inzetbaar voor allerlei toepassingen. Denk aan het samenpersen of verpompen van gassen of vloeistoffen in allerlei industriële processen, maar bijvoorbeeld ook voor irrigatie of voor het ontzilten van zeewater. Of het zonder elektriciteit kunnen koelen of vriezen in airco’s of vriezers. Het is zelfs bruikbaar voor elektriciteitsproductie en aandrijving voor schepen en locomotieven. Het is namelijk een door warmte aangedreven motor. De isobaric expansion motor is simpeler, goedkoper en veel flexibeler dan het bestaande alternatief: de organic Rankine cycle (ORC). Zo zijn er veel meer verschillende combinaties mogelijk van snelheid en koppel en kan de benodigde warmte afkomstig zijn uit verschillende hernieuwbare bronnen zoals zon, biomassa, geothermie of restwarmte.

‘Het komt voort uit een probleem dat we hadden binnen een andere technologie. Voor het opstarten van onze chemische reactor in een project met Shell moest een specifieke oplossing worden bedacht. Deze oplossing is sinds kort de basis geworden van onze nieuwe door warmte gedreven motortechnologie.’             

‘Wij zien onszelf als een ideeënfabriek en dat willen we ook graag blijven. Daarom zoeken wij – bij voorkeur – Nederlandse industriële partners die mee willen ontwikkelen en daarna de commercialisering voor hun rekening willen nemen. Zo kunnen wij ons blijven richten op het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe ideeën, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuwe warmtepomp of de productie van elektriciteit middels het persen van een vloeistof door een membraan. Of wellicht het ontzilten van zeewater aan boord van cruiseschepen. Ideeën genoeg.’

‘Over vijf jaar is onze door warmte gedreven motor in verschillende toepassingen terug te vinden zoals pompen, compressoren, koelers en misschien zelfs motoren. Het is voor klanten inmiddels een serieuze optie om hun energie-efficiëntie te verhogen en besparingen te realiseren. Uiteraard kunnen zij daarmee ook een bijdrage aan de klimaatuitdaging leveren. Bedenk dat nog steeds meer dan de helft van alle uit brandstof opgewekte energie ongebruikt verdwijnt, waarvan het merendeel als restwarmte. Daarnaast willen we een onderzoekscentrum opstarten op het gebied van zogenoemde advanced heat engines, wellicht gevestigd op het voormalige vliegveld Twente, dat tegenwoordig Technology Base heet.’

Opgericht: 2008
Product of dienst: Technologie die laagwaardige warmte rechtstreeks omzet in mechanische energie voor pompen, koeling, aandrijving of productie van elektriciteit
Aantal medewerkers: 3       
Belangrijkste afzetmarkt of klanten: Producenten van cement, staal, papier, food, olie & gas, truck- & scheepsmotoren. Eigenlijk overal waar (rest)warmte beschikbaar is
Vestigingslocatie: Enschede
Website: www.encontech.nl

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×