Nieuws

Vermogen windenergie onshore nu hoger dan 6000MW

Het totale windenergievermogen onshore is in 2022 gegroeid tot boven 6000MW, meldt WindStats. Op land is het geïnstalleerd vermogen 5696MW, op meren is dat nog eens 527MW. Naar verwachting zal het vermogen in de komende 1 à 2 jaar de 7000MW overschrijden, met name door enkele grote projecten in Flevoland.

In het Energieakkoord dat kabinet, werkgevers en diverse andere organisaties in 2013 sloten, was vastgelegd dat de grens van 6000MW al in 2020 zou moeten worden gehaald. Bij het tekenen van het Energieakkoord was het vermogen nog maar 2459MW, volgens cijfers van WindStats.

In 2017 werd duidelijk dat dat niet zou lukken, al groeide het aantal projecten dat nog in de pijplijn zaten. In de laatste twee jaar is een groeispurt ingezet. In 2021 groeide het windenergievermogen met 673MW, in het afgelopen jaar was de toename zelfs 853MW.

EU

De groei in Nederland is niet uniek. Lidstaten van de EU hebben in 2022 15 GW aan nieuw windvermogen geïnstalleerd, een derde meer dan in 2021. Dit blijkt uit de voorlopige installatiecijfers van WindEurope.

Volgens de Europese windorganisatie is 90% van de nieuw geïnstalleerde capaciteit onshore. Moderne onshore turbines produceren gemiddeld 3 TWh elektriciteit per jaar per geïnstalleerd GW.

Onderwerp: Energie

Meer relevante berichten

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×