Nieuws
0

Verschraling succesvolle bèta-aanpak dreigt

Thomas van de Sandt

Het stikt van de initiatieven om het bèta-onderwijs op het middelbaar en hoger onderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten, zo bleek eens te meer tijdens de conferentie ‘Bèta door de keten’, op 14 januari in Rotterdam. Toch dreigt verschraling van het aanbod, zo waarschuwde Taede Sminia van de expertcommissie Sprint-Up.

Voor minister Plasterk kwam de opening van de conferentie in Rotterdam na het nachtelijk Irak-debat in de Tweede Kamer iets te vroeg. Bij monde van Koos van Steenhoven, secretaris generaal bij het ministerie van OCW, concludeerde hij dat het goed gaat met het bètaonderwijs in Nederland. ‘Bètatechniek is uit zijn isolement’, las Van Steenhoven voor uit de speech van de minister.

 

Inderdaad kan het Platform Bèta Techniek (PBT), verantwoordelijk voor het verbeteren van de beschikbaarheid van bètatechnici, mooie cijfers overleggen. Bij de middelbare scholen die meedoen aan de bèta-programma’s van het PBT of Jet-Net (meer dan de helft van alle scholen) is de groei van N-profielkeuze ten opzichte van het studiejaar 2000/2001 op het vwo 69 procent. Op de havo is dat maar liefst 71 procent.

 

De groei van de instroom naar bèta-opleidingen in het Hoger Onderwijs is daartegen afgezet wat karig. Het WO doet het nog goed met 46,3 procent. Op het hbo is de bèta-instroom echter maar met 0,6 procent gegroeid. Wel is op het hbo de laatste twee jaar een duidelijke kentering zichtbaar ten opzichte van de daling van de jaren ervoor.

 

Mede dankzij impulsen vanuit het PBT is de samenwerking tussen middelbare scholen en universiteiten en hbo-instellingen de laatste jaren flink verbeterd. Als na 2010 de financiering van het Platform stopt, dreigen lopende projecten op dit gebied echter te worden stopgezet, waarschuwt Taede Sminia van de expertcommissie Sprint-Up van het PBT.

 

Ruim een kwart van de hoger onderwijsinstellingen overweegt de investeringen in ketenactiviteiten af te bouwen, zo blijkt uit een quick scan die onderzoeksbureau Dialogic in december 2009 uitvoerde. ‘De afgelopen jaren was er sprake van veel succesvolle initiatieven, maar nu staat het sein op oranje. Een verschraling van de ketenaanpak dreigt’, aldus Sminia. ‘Na al die jaren van investeren zou het toch te gek zijn als we er nu mee zouden stoppen.’

 

Op de conferentie ‘Bèta door de Keten’ is van een dreigende verschraling vooralsnog niks te merken. In Rotterdam passeert een hausse aan initiatieven de revue om middelbare scholen, hogeronderwijsinstellingen en bedrijven met elkaar in contact te brengen.

 

Zo komt de Stichting C3 met het project Proef werk, een serie experimenten om havo-leerlingen een beeld te geven van beroepen in de chemie, life-sciences en procestechniek. ‘Waar ander havo-onderwijs vaak een soort vwo min is, zijn deze lesmodules speciaal op de havo-leerling gericht. Ze kunnen iets doen, het is toepassingsgericht, het materiaal is zeer gestructureerd, de mens staat centraal en we laten een duidelijk beroepsbeeld zien’, aldus Arne Mast, directeur van C3 en voormalig docent.

 

C3 heeft inmiddels een eerste experiment ontwikkeld, samen met biochemiebedrijf Purac. Hierbij kunnen leerlingen hun eigen Milk&Fruit maken. De komende jaren wil de stichting voor elke richting in de chemie een experiment bedenken.

www.platformbetatechniek.nl

www.jet-net.nl
www.c3.nl

 

Onderwerp: Vervoer

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×