Nieuws
0

1996: Levensduurverlenging

Benno Boeters

Keer op keer stelde de politiek de sluiting van kerncentrale Borssele uit. In 1996 was dat niet anders, zo blijkt.

In 1973 werd de kerncentrale in Borssele opgeleverd. Niet zozeer omdat de Zeeuwen zo om elektriciteit stonden te springen, maar vooral om de aluminiumfabriek van Pechiney in Vlissingen Oost van stroom te kunnen voorzien. De nucleaire installatie was ontworpen op een levensduur van 30 jaar: in 2003 zou de centrale worden opgedoekt. Of het nu kwam door Harrisburg (1979) of Tsjernobyl (1986), rampen die de risico’s van kernenergie pijnlijk duidelijk maakten… in 1995 besloot het kabinet tot een ingrijpende modernisering waardoor de kerncentrale veiliger zou worden.

In het TW-interview uit 1996 houdt directeur ir. Hans den Boer zich keurig aan het Haagse besluit dat de centrale, die vier maanden had stilgelegen voor de aanpassingen, in 2004 zou sluiten. Op de vraag van journalist Maarten Evenblij of een modernisering voor een bedrag van 467 miljoen gulden (€ 212 miljoen) om nog eens zeven jaar door te produceren, een zinvolle besteding van geld is, had hij eigenlijk geen antwoord.

Inmiddels weten wij beter: de huidige afspraak is om niet in 2054 (!), maar in 2034 het doek te laten vallen. Eigenaren Delta, Essent/RWE en EPZ krijgen nu hoofdpijn van hoe de kosten van die ontmanteling te gaan betalen. Door de gedwongen splitsing van Delta in een productie- en een netwerkbedrijf, dalen de inkomsten. Bovendien is de markt zo competitief dat de energieprijs sowieso laag is.

 

4 september 1996

Maarten Evenblij

Begin juli besliste de Raad van State dat op het terrein van de kerncentrale Borssele gebouwd mag worden. Daarmee is de op één na laatste hindernis voor modernisering van de centrale uit de weg geruimd. Ir. Hans den Boer is blij met de uitspraak en optimistisch dat ook de laatste Raad van State-uitspraak voordelig voor de modernisering van de centrale zal uitvallen.

‘Al direct na de kabinetsbeslissing, zijn we in januari 1995 begonnen met activiteiten voor de modernisering. Er loopt nog een bezwaar in het kader van de Kernenergiewet, maar nu mogen we wel vast de nodige gebouwen op het terrein neerzetten.’

Om welke aanpassingen gaat het?

‘Zeventien projecten om de nucleaire veiligheid te verhogen. De regelzaal bijvoorbeeld, wordt volledig nieuw gebouwd, evenals de simulator in Essen, waar het personeel getraind wordt. Ook de noodstroomvoorziening wordt geheel vernieuwd en in een apart gebouw ondergebracht.’

Wie voert dat werk uit?

‘We hebben een turn-key contract met Siemens-Den Haag. Van de 467 miljoen gulden moet zoveel mogelijk lokaal worden uitgevoerd. En ik zie dat veel civiel werk en leveranties bij Nederlandse bedrijven terechtkomen. Zeker meer dan de helft.’

Zijn de werkzaamheden door de Raad van State procedures vertraagd?

‘Volgens de vergunning moet de modernisering eind 1997 rond zijn en we liggen op schema. Begin februari 1997, als de splijtstofstaven gewisseld moeten worden, gaan we voor ruim vier maanden buiten bedrijf om de centrale aan te sluiten op de nieuwe voorzieningen. Een vertraging van ongeveer twee jaar is ontstaan door de maatschappelijke discussie rond de modernisering van de centrale.’

Met een levensduur van zestig jaar?

‘Ze zou een zeer lange periode mee kunnen, ja.’

Maar na 2004 is het afgelopen!

‘Het kabinetsbesluit van eind 1994 is dat de bedrijfsvoering van de centrale beperkt wordt tot 2004. Maar sindsdien is er de Derde Energienota van de minister van Economische Zaken verschenen en daarin houdt de minister de kernenergie-optie uitdrukkelijk open. Die nota is ook door de Tweede Kamer aanvaard. Ik denk dat daarmee de deur in een volgende kabinetsperiode toch weer op een kier is gezet. Voorlopig concentreren we ons nu op de modernisering. Na 1997 moeten we maar eens nagaan of er nog mogelijkheden zijn. Dan zullen er binnen het bedrijf jonge mensen zijn die zich terecht zorgen maken over 2004. Als je zestig jaar bent lijkt het oké, maar als je 35 bent, is 2004 wel erg dichtbij.’

In de discussies over het broeikaseffect wordt kernenergie voorzichtig als een mogelijkheid geopperd. Daar bent u zeker wel blij mee?

‘Ja, het CDA en de VVD doen dat wel. Maar de andere partijen zwijgen angstvallig. Welke bezwaren er ook aan kernenergie mogen kleven, je kunt niet ontkennen dat bij de productie van elektriciteit met kernenergie geen CO2­ vrijkomt. Dat mag wel eens wat openlijker gezegd worden. Ook al zou je liever hebben dat kernafval in bruikbare grondstoffen zou kunnen worden omgezet, ik houd vol dat het afvalprobleem op dit moment beheersbaar en gecontroleerd is. Dat kun je van de uitstoot van het broeikasgas CO2 niet zeggen.’

Onderwerp: Energie

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×