Nieuws
0

Absorptie-installatie verwijdert meer kwik en stof uit emissie van kolencentrale

Rijkert Knoppers

Met een nieuwe absorptietechniek is het mogelijk om bij een kolencentrale negentig procent van de uitstoot van kwik te verwijderen. Ook de emissie van andere stoffen kan omlaag, zo blijkt uit een onderzoek bij de Amerikaanse Presque Isle kolencentrale in Marquette, dat afgelopen week is afgesloten.

Tussen de bestaande elektrostatische bezinkinstallatie en de stofafscheider van de Powder River Basin kolencentrale bevindt zich de experimentele absorbtie-installatie, die niet alleen in staat blijkt om negentig procent van de kwik uit de rookgassen te verwijderen, maar ook de efficiency van de afvang van stofdeeltjes kan vergroten en tevens de toch al lage emissies van zwaveldioxide en stikstofoxide nog verder kan reduceren met respectievelijk zeventig en dertig procent.

 

Het zogeheten Toxecon-proces, ontwikkeld en gepatenteerd door het Electric Power Research Institute (EPRI), is de afgelopen drie jaar tijdens een ruim vijftig miljoen dollar kostend proefproject uitgetest bij drie eenheden van totaal 270 MW van de Presque Isle kolencentrale bij Marquette in de Amerikaanse staat Michigan. De Toxecon installatie is stroomafwaarts van de luchtvoorverwarmer geplaatst, zodat het afvangproces bij relatief lage temperaturen kan gebeuren.

 

Het reinigingsproces vindt plaats na een eerste afvang van stofdeeltjes. Na de injectie van actieve kool en oplosmiddelen op natriumbasis in de afvalgassen in het kanaalsysteem, slaan de vervuilende stoffen binnen de zogeheten ‘baghouse’ stofafscheider neer. Op deze manier kan de installatie bij de betreffende kolencentrale jaarlijks 440 gram kwik en 250 ton stofdeeltjes verwijderen. Het voordeel van deze aanpak is dat er een verbeterd contact plaatsvindt tussen de absorptiemiddelen en de verdund aanwezige vervuilende stoffen.

 

Een van de stoffen die uit dit reinigingsproces naar voren komen is vliegas, dat een belangrijk ingrediënt is voor het verbeteren van verschillende betonproducten. De nieuwe techniek is met name van belang voor de staat Michigan, omdat hier onlangs is bepaald dat de uitstoot van kwik van elektriciteitscentrales tegen het jaar 2015 met negentig procent omlaag moet.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×