Nieuws
0

Arcadis adviseert over deltaplan Californië

Teake Zuidema

De Sacramento-San Joaquin Delta heeft te kampen met verzilting, bodemverzakking, inferieure dijken, bedreigde visstand, slechte waterkwaliteit en conflicten om het watergebruik. Arcadis moet daar verandering in brengen.

De Delta Stewardship Council is een nieuw agentschap van Californië dat vóór eind 2011 een deltaplan moet opstellen voor de Sacramento-San Joaquin Delta. Deze 1.600 vierkante meter grote delta ligt tachtig kilometer ten oosten van San Franciso en levert water aan 25 miljoen mensen en een groot deel van de landbouw in het droge zuiden van Californië. Het deltaplan is noodzakelijk omdat het beroerd gesteld is met de ecologie, de dijken, de visstand en de kwaliteit van het water.

 

Arcadis is ingehuurd om als onafhankelijke deskundige te beoordelen of de voorstellen van het in ontwikkeling zijnde Bay-Delta Conservation Plan passen in het nieuwe deltaplan’, zegt Peter Wijsman, die namens Arcadis bij het werk betrokken is. In het Bay-Delta Conservation Plan staan opties genoemd die ervoor zouden zorgen dat de delta zijn functie als waterleverancier behoudt terwijl tegelijkertijd moerasgebieden worden gerestaureerd. De ontwikkeling van dit plan wordt gefinancierd door Californische waterbedrijven.

 

Een van de – omstreden – opties die het Bay-Delta Conservation Plan noemt, is de aanleg van een kanaal of een tunnel die het water van de Sacramento rivier rondom of onder de delta door zal voeren. Dat water komt dan niet langer in de delta, waar het kan verzilten, maar gaat dan rechstreeks naar het 650 kilometer lange California Aquaduct en dan naar het zuiden. De totale kosten van het uitvoeren van de opties uit het Bay-Delta Conservation Plan worden geschat op zes tot twaalf miljard euro.

 

‘Het voordeel van een kanaal of een tunnel is dat de zoetwatervoorziening een betere kwaliteit krijgt’, stelt Wijsman. De delta staat via de straat van Carquinez in verbinding met de zee en kan bij een lage uitstroom van de rivieren verzilten. Een omleidingskanaal of tunnel zou tevens een lagere waterstand in de delta veroorzaken met een verminderde kans op overstromingen. Veel dijken dateren uit de negentiende eeuw en zijn gemaakt van klei en veen. Er zijn dan ook regelmatig overstromingen in het gebied.

 

Waterbeheer is een explosief onderwerp in het kurkdroge Californië. ‘In feite is de staat te droog om de economie die er nu is te dragen’, constateert Wijsman. Er zullen daarom in de komende jaren dure projecten uitgevoerd moeten worden om de toevoer van water en het behoud van ecosystemen te garanderen. De financiële situatie is echter zeer slecht en dure projecten worden op de lange baan geschoven.

 

Wijsman denkt dat zeker acht mensen van Arcadis tot eind volgend jaar bezig zullen zijn met het geven van adviezen voor het deltaplan. ‘Betrokkenheid bij zo’n uniek project positinioneert ons goed voor vervolgopdrachten’, zegt Wijsman.

Onderwerp:
BouwCiviele TechniekVervoer

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×