Nieuws
0

Boskalis gaat Marker Wadden aanleggen

René Didde

  • ‘Slibmotor’
  • Kosten: € 33 miljoen

Een consortium met aannemer Boskalis gaat het eerste eiland van de Marker Wadden aanleggen in het Markermeer. Naast de baggeraar zijn ook de ingenieursbureaus Witteveen+Bos en Arcadis betrokken. Landschapsarchitectbureau Vista tekende het ontwerp van het eiland. De werkzaamheden starten begin volgend jaar en gaan € 33 miljoen kosten, zo heeft opdrachtgever Rijkswaterstaat bekend gemaakt.

Het eiland in het Markermeer is het eerste in een archipel van natuureilanden langs de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen. De eilanden beslaan uiteindelijk 10.000 ha. De Marker Wadden is een idee van Natuurmonumenten dat in 2013 voor de eerste uitwerking € 15 miljoen van de Postcodeloterij kreeg. De eilanden worden omgeven met een zogeheten onderwaterlandschap met gradiënten en natuurlijke oevers die onder meer paaiplaatsen voor vissen en robuuste land-waterovergangen voor amfibieën en watervogels opleveren. De eilanden krijgen ook een recreatieve functie zodat bezoekers de natuur kunnen beleven.

Spectaculair aan het plan is om de eilanden deels op te spuiten met klei, zand en slib uit het Markermeer zelf. Daartoe graaft Boskalis geulen en putten in de bodem van het meer. In tien jaar tijd moet daar slib neerslaan dat in volgende fasen van de uitvoering wordt gebruikt. De geulen moeten als een ‘slibmotor’ werken waardoor slib versneld bezinkt en het troebele water uit het Markermeer op termijn helderder wordt en de ecologisch systeem verbetert. Ook wordt materiaal gebruikt dat vrijkomt bij de versterking van de Houtribdijk en de aanleg van de haven Flevokust.

Onderwerp:
BouwCiviele TechniekDuurzaamheidMilieu

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×