Nieuws
0

‘Douchekoppen’ moeten zout tegenhouden

Benno Boeters

Nu ook het Nationaal Waterplan ervan uitgaat dat het Volkerak-Zoommeer in 2015 zout moet zijn om een einde te maken aan de vervuiling door blauwalgen, speurt Rijkswaterstaat naar mogelijkheden om weglekken van zout water naar het Hollandsch Diep en het Haringvliet tegen te gaan. Daarom beproeft Deltares een bellenscherm dat onderin een schutsluis kan voorkomen dat zout water binnendringt tijdens het doorlaten van schepen.

Binnendringen van zout water via de Volkeraksluizen is ongewenst omdat zich in het Haringvliet en het Hollandsch Diep innamepunten voor zoet water bevinden. Doel van de beheersing van de zoutdoorlaat is dat het chloridegehalte in zoet water – in het Haringvliet rond de 100 mg/l – niet méér toeneemt dan met circa 50 tot 100 mg/l in perioden met lage rivierafvoeren. De rest van de tijd zal de toename veel lager of zelfs nul zijn.

De proefopstelling die vorige week bij Deltares werd getest, gaat de komende dagen naar de Stevinsluis bij Den Oever, waar een duidelijke zoet/zoutovergang is. Naast de balken voor het luchtbellenscherm bij de sluisdeuren, plaatst Deltares een serie zoutmeters in de schutkolk en de voorhavens.

In de sluizen van IJmuiden, Kornwerderzand (Afsluitdijk) en Terneuzen liggen al pijpen voor luchtinjectie, maar die voldoen niet goed. De buis met ‘douchekoppen’ die Deltares nu gaat testen, is veel groter, heeft een inwendig mechanisme voor drukverdeling per opening en er loopt ook een buis doorheen voor aanvoer van zoet water, waardoor de nieuwe methode van luchtinjectie kan worden gecombineerd met zoetwaterinjectie.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×