0

Duurzaamheid binnen de mijnbouw

Rijkert Knoppers

De mijnbouwindustrie en het gebruik van conventionele fossiele energiebronnen lijken onverbrekelijk met elkaar verbonden. Het energieverbruik in die sector is daarbij aanzienlijk: in Zuid-Afrika gebruikt de mijnbouwindustrie bijvoorbeeld 6 % van het nationaal verbruik, in Brazilië gaat het om 4 %, zo schrijft materiaalkundige Sheila Devasahayam, tevens een van de samenstellers van het boek Sustainability in the Mineral and Energy Sectors.

In totaal hebben maar liefst 94 auteurs teksten over duurzame aspecten van de mijnbouwindustrie en de energiesector voor het boek geleverd, wat de diepgang niet ten goede komt. Zo beschrijft Gail Marcus, gepensioneerd medewerker van het Amerikaanse Department on Energy, de ‘gehele’ problematiek van kernenergie. Dit gebeurt in 31 pagina’s, waarbij de verschillende reactortechnieken elk slechts een halve pagina krijgen. Ook complexe onderwerpen zoals het radioactief-afvalprobleem, proliferatie en ongelukken komen slechts zeer oppervlakkig aan bod. Wie Wikipedia over dit onderwerp raadpleegt, komt meer te weten.

Naast de als ‘duurzame energiebron’ gecategoriseerde kernenergie zijn ook andere hoofdstukken aan energiegerelateerde zaken gewijd, zoals de toepassing van pv, energie uit afval en onconventionele gaswinning. Maar erg diepgravend is ook dit niet. In feite gaat dit boek vooral over mijnbouw: daarover krijgt de lezer uitstekende informatie. Wie meer wil weten over energiegerelateerde zaken, zal elders moeten zoeken.

Onderwerp: Delfstoffenwinning

Meer relevante berichten

Niets gevonden.
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
Niets gevonden.
Niets gevonden.
×