Nieuws
0

ECN onderzoekt klimaatbeleid

Indra Waardenburg

ECN is gestart met het Europese InGOS project, waarbij 34 instituten uit 15 landen in Europa samenwerken bij het optimaliseren van de emissieschatting per land.

Binnen het project monitoren de deelnemers de uitstoot van methaan, lachgas en de gefluoreerde broeikasgassen fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s) en zwavelhexafluoride (SF6), waarna computermodellen deze meetgegevens weergeven in emissiekaarten. Beleidsmakers kunnen deze kaarten vergelijken met de officiële waarden die de landen rapporteren.

Naast het monitoren van de niet-CO2 broeikasgasemissie verbeteren de instituten de meetinfrastructuur door de metingen, die op ruim twintig locaties gedaan worden, op elkaar af te stemmen via remote sensing technieken.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×