Nieuws
0

Emmen krijgt dependance van RUG en NHL

Mischa Brendel

In Emmen komt er een dependance van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de NHL Stenden Hogeschool op het gebied van groene chemie. De komst van dit kenniscentrum is een onderdeel van de Universiteit van het Noorden, een samenwerking tussen de Hanzehogeschool, Van Hall Larenstein, de RUG en NHL Stenden Hogeschool. Met behulp van overheidsfinanciering wil dit samenwerkingsverband zich in Noord-Nederland richten op de thema’s energietransitie met het accent op waterstof/groene chemie, public health en digitalisering. De Universiteit van het Noorden vraagt hiervoor een bijdrage van € 120 miljoen.

Met de komst van het kenniscentrum naar Emmen hoopt gedeputeerde Cees Bijl dat er ook promotieonderzoek naar Emmen zal komen, wat de chemische industrie in de regio ten goede zou komen. Momenteel loopt er al een aantal projecten in Emmen op het gebied van groene chemie, bijvoorbeeld op het gebied van bioplastics en biobrandstoffen. Het chemiecluster in Emmen is bovendien een belangrijke speler in de waterstofhub van het Noorden. De dependance van de RUG moet over acht jaar klaar zijn.

Ook Hoogeveen krijgt een samenwerking met de RUG. Hier zal de IT Hub verschijnen. De provincie stelde hier al € 1,5 miljoen voor beschikbaar. Deze samenwerking valt echter niet onder de Universiteit van het Noorden, waarmee het geen dependance van de RUG wordt. Voor de komst van de IT Hub is in totaal € 4 miljoen nodig; de rest van het geld moet komen van de gemeente en de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe.

Dwingeloo heeft al langer een dependance van de RUG: sinds het collegejaar 2016/2017 is de masteropleiding advanced instrumentation grotendeels ondergebracht bij ASTRON, dat hier zit.

Als het aan de Provinciale Staten ligt, komen er ook dependances van de RUG in Assen en Meppel. Bij die laatste plaats gaat het om een samenwerking met de internationale pabo.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×