Nieuws
0

Gas- in plaats van elektriciteitstransport

Rijkert Knoppers

Alliander heeft een plan gelanceerd om elektriciteitstransport over lange afstanden te vervangen door gastransport.

Hiertoe wordt eerst met de elektrische stroom waterstof- of methaangas gemaakt, om na het transport met het gas weer elektriciteit te produceren. Samen met onderzoeksinstituut Differ start het netwerkbedrijf een onderzoek naar de technische mogelijkheden van deze aanpak.

Dr.ir. Harry van Breen van netwerkbedrijf Alliander noemt ter illustratie het energietransport vanuit zonnecentrales in de Sahara naar West-Europa, iets dat met het project Desertec wordt nagestreefd. Voor elektriciteitstransport vanuit de Sahara naar Nederland is volgens hem een kabelgoot nodig van 2 km breedte. Wanneer je dezelfde hoeveelheid elektriciteit eerst omzet in een gas zijn voor het transport twee pijpleidingen voldoende.

‘Het idee is om koolstofdioxide en water met behulp van elektriciteit in een plasma om te zetten in waterstof of methaan. Dat is wereldwijd een unieke aanpak. In principe is het uitgangspunt dat duurzame bronnen, zoals zonnecentrales of windturbines de benodigde stroom leveren’, aldus Van Breen. ‘Een voordeel hierbij is dat gas eenvoudiger valt op te slaan dan elektriciteit. Een pluspunt is verder dat deze techniek zowel op kleine schaal bij een enkele windturbine, als op grotere schaal toepasbaar is.’

Samen met Differ kijkt Alliander onder meer naar de snelheid van de omzetting en naar de samenstelling en eigenschappen van de geproduceerde gassen. ‘De basistechniek is heel simpel, alleen zal het nog wel twintig jaar duren voordat we deze aanpak in de praktijk kunnen brengen. Het rendement ligt momenteel namelijk nog ver beneden de 50 %. Om concurrerend te zijn met andere technieken moeten we een rendement van minstens 90 % hebben.’

Alliander verwacht dat in Nederland de gasbehoefte vanaf ongeveer 2020 sterk terugloopt. De bestaande infrastructuur van gasleidingen zou tegen die tijd goed te gebruiken zijn om de in gas omgezette elektriciteit te vervoeren. Technologiestichting STW heeft onlangs toegezegd het project financieel te ondersteunen. Alliander draagt een half miljoen bij op een totaalbedrag van € 2,1 miljoen.

Onderwerp: Energie

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×