Achtergrond
0

Goede vraag: Kan Japan het koelwater van Fukushima lozen?

Teake Zuidema

China, Korea, Greenpeace en Japanse vissers zijn laaiend dat Japan in 2022 wil beginnen met het lozen van meer dan een miljoen ton koelwater van de kerncentrale in Fukushima in de Grote Oceaan. Dus rijst de vraag of dat een goed óf een gevaarlijk plan is.

Tokyo Electric Power Company (TEPCO) injecteert per dag zo’n 220 kuub water in de drie vernielde Fukushima reactoren om het corium – een mix van kernbrandstof, beton en staal – af te koelen. Daarnaast stroomt ook grondwater de centrale in. TEPCO pompt het water weer op en gebruikt een Advanced Liquid Processing System (ALPS) om het overgrote deel van alle nucliden eruit te filteren. Alleen met tritium lukt dat niet. Al het gezuiverde koelwater zit nu opgeslagen in meer dan 1.000 tanks. TEPCO wil het nog eens zuiveren en dan over een periode van 30 jaar in zee lozen.

Hebben China en Korea gelijk? Wordt de vangst van de Japanse vissers na deze lozingen een gevaar voor de volksgezondheid? Bedreigt dit ook de visvangst van China en Korea?  Greenpeace suggereert van wel. Hun rapport stelt dat het lozen van water dat naast tritium ook zeer lage concentraties strontium-90, koolstof-14 en andere nucliden bevat langdurige consequenties heeft voor het milieu. Wat die consequenties exact zijn, wordt niet vermeld. Lozingen lijken voor Greenpeace alleen acceptabel wanneer de nucliden niet langer detecteerbaar zijn in het water. 

Lars Roobol, afdelingshoofd en stralingspecialist van het RIVM, kijk er iets anders tegen aan. Hij komt met een voorbeeld: ‘Je moet weten dat de kerncentrale in Borsele al 45 jaar lang jaarlijks evenveel tritium in het water loost als wat Japan nu jaarlijks wil lozen.’ In monsters van zeewier en grassen uit de directe omgeving van de centrale kan de aanwezigheid van deze tritium niet worden aangetoond.

Japan zal maximaal 22 terabecquerel per jaar in de zee lozen. Roobol: ‘Dat lijkt ontzetten veel, maar tritium is niet erg radiotoxisch. De Japanse modellen maken duidelijk dat de meest blootgestelde persoon per jaar hierdoor één millisievert extra aan straling zal oplopen.’ Die ene pechvogel moet daarvoor dan wel gedurende dat hele jaar vlakbij de locatie van de lozing staan. Ter vergelijking: een Nederlander absorbeert volgens het RIVM jaarlijks gemiddeld 2,9 millisievert. Een dosis van duizend millisievert verhoogt statistisch gezien de kans dat een Nederlander kanker krijgt van 30 naar 35 procent.

Volgens TEPCO zal op 30 kilometer van het punt van lozing de straling die het veroorzaakt niet meer te onderscheiden zijn van de natuurlijk straling in het zeewater. Het Woods Hole Oceanographic Institution berekende dat die natuurlijke straling grotendeels veroorzaakt door de aanwezigheid van kalium-40 (15 miljoen petabecquerel) en uranium-238  (37.000 petabecquerel) die in het zeewater is opgelost. De vernietiging van de Fukushima centrale in 2011 voegde daar acuut 15 tot 20 petabecquerel aan toe.

Vrijwel alle experts stellen dat het lozen van het koelwater geen gevaar voor de volksgezondheid op zal leveren. Toch is de organisatie van Japanse vissers fel tegen het plan. Ze maken zich minder druk over het daadwerkelijke stralingsgevaar dan over de perceptie dat het consumeren van hun vissen na de lozingen ongezond zal zijn. Straling is, vaak terecht, omgeven met angst en de angst van de Japanse vissers is dat straks niemand hun vangst meer wil kopen.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×