Nieuws
0

Grote renovatie voor waterzuiveringsinstallatie Washington DC

Teake Zuidema

De Blue Plains Advanced Wastewater Treatment Plant in Washington DC (VS) is met een capaciteit van anderhalf miljard liter per dag de grootste tertiaire waterzuiveringsinstallatie van de wereld.

Met een vermogen van 35 MW is het tevens de installatie die het meeste vermogen trekt in de Amerikaanse hoofdstad. Om zowel te bezuinigen op energiekosten en een hogere kwaliteit biosolid – onder meer geschikt als meststof – te leveren, bouwt men hier een zogenaamde Cambi-installatie waarin rioolslib voor de vergisting wordt bewerkt met thermische hydrolyse.

In de Cambi-installatie, die een investering van vierhonderd miljoen euro vergde en de eerste is in Noord-Amerika, wordt het slib (zeventien procent droge materie) voor het vergisten in een pulper verhit tot 97 graden Celsius. Van deze pulper gaat het gehomo­geniseerde slib naar een reactor waarin de thermische hydrolyse plaatsvindt bij een temperatuur van 165 graden Celsius en een druk van 11 bar. Het aldus gesteriliseerde slib wordt daarop ingevoerd in een flashtank, waarin de cellen van organische materialen worden vernietigd door een abrupte verlaging van de druk en de temperatuur. De schone biosolids kunnen nu naar vier anaërobe vergisters, die ieder een inhoud hebben van vijftien miljoen liter.

Dankzij de thermische hydrolyse verloopt het gistingsproces veel efficiënter en ontstaat er gas met een hogere concentratie methaan. Het biogas dat nu in de vergister ontstaat, bestaat uit 65 procent methaan en 35 procent koolstofdioxide. Het gas wordt verbrand in een warmtekrachtinstallatie met een capaciteit van 13 MW. De ‘cake’ die achterblijft na het vergisten, wordt ontwaterd en levert dan een biosolid (klasse A) die vrij is van pathogenen en rechtstreeks gebruikt kan worden als kunstmest.

Momenteel levert Blue Plains per dag gemiddeld duizend ton biosolids (klasse B) waaraan kalk is toegevoegd. Deze cake is alleen geschikt voor de bosbouw en bij bodemsanering en kent hoge transportkosten. Wanneer de nieuwe Cambi-installatie en de nieuwe vergisters in gebruik komen, zal het totale volume van de biosolids vijftig procent minder zijn.

Onderwerp: Energie

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×