Nieuws
0

Grote waterstoffabriek in Delfzijl

Rijkert Knoppers

AkzoNobel en Gasunie gaan de mogelijkheid onderzoeken voor grootschalige waterstofproductie op het Chemie Park Delfzijl.

De elektrolyse-installatie splitst water in zuurstof en waterstof met behulp van duurzaam geproduceerde elektriciteit. Met een vermogen van 20 MW zal de installatie de grootste van Europa zijn; de verwachte productie ligt op 30 miljoen m3 waterstof per jaar. ‘We zien power-to-gas als een veelbelovende, maar ook noodzakelijke technologie om in 2050 een volledig duurzame energiemix voor elkaar te krijgen’, zegt Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie. ‘Maar waterstof speelt ook een cruciale rol om de emissiereductiedoelstelling te halen die het kabinet voor 2030 heeft neergezet.’ Momenteel gebruikt de Nederlandse industrie ruim 800.000 ton waterstof per jaar, gemaakt met behulp van aardgas. Wanneer de productie van deze hoeveelheid waterstof op duurzame wijze gebeurt, zal de CO2-uitstoot met 7 miljoen ton dalen. Volgens de initiatiefnemers is het noorden van ons land een geschikte plek voor dit experiment: er is voldoende groene stroom beschikbaar, er zijn chemische bedrijven gevestigd en de benodigde infrastructuur voor opslag en transport van waterstof is aanwezig.

De capaciteit van de geplande waterstoffabriek wordt twintig keer hoger dan de grootste elektrolyse-installatie die momenteel in ons land op de planning staat. Het gaat hierbij om een project van Gasunie-dochters EnergyStock en Gasunie New Energy, waarbij 5.000 zonnepanelen duurzame elektriciteit omzetten in waterstof. Daarnaast krijgt het project groene stroom vanuit het hoogspanningselektriciteitsnet van TenneT. Dit HyStock-project krijgt een vermogen van 1 MW. De locatie bij aardgasbuffer Zuidwending bij Veendam biedt de mogelijkheid om in de toekomst waterstof grootschalig op te slaan in de speciaal voor gasopslag geschikt gemaakte zoutcavernes. Het is overigens de bedoeling om uiteindelijk installaties te kunnen bouwen die op nog grotere schaal (vanaf 100 MW) waterstof gaan produceren. Het definitieve besluit over de bouw van de 20 MW-installatie volgt eind 2019.

Onderwerp:
BouwCiviele TechniekEnergie

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×