Nieuws
0

Het IP achter een welgemikte schep zand in zee

Jan Spoelstra

In de aanloop naar het 3i Event op 18 april op de hightech campus in Eindhoven over Ideas, IP (Intellectual property) & Innovation, krijgen de lezers van TW de mogelijkheid hun IP-vragen te stellen aan IP-professionals. In deze editie een vraag van een adviseur op het gebied van waterbouwprojecten, Jan Kollen, aan de redactie van TW:

In 2011 is voor de Zuid-Hollandse kust de Zandmotor aangelegd, een kunstmatig schiereiland en twee zandtoevoegingen onder water. De in totaal ruim 21 miljoen kuub zand moet met natuurlijke stroming verdeeld worden over de Zuid-Hollandse kust, om veel kleine zandsuppleties te vervangen. Stel, je gaf destijds als adviseur in de waterbouw dit advies; had je dan dat eerste idee kunnen beschermen met intellectueel eigendomsrecht?

Annemie Jaeken, Europees octrooigemachtigde en partner bij V.O. Patents & Trademarks, sluit niet uit dat je in principe octrooi kunt krijgen op dit soort uitvindingen. ‘Er moet duidelijk sprake zijn van een (technisch) probleem, in dit geval de steeds terugkerende noodzaak tot zandsuppleties; en een technische oplossing, het deponeren van zand in een bepaalde vorm ten opzichte van natuurlijke stromingen.’ Zo bezien zou je dus octrooi kunnen aanvragen op een welgemikte schep zand in zee. ‘Jouw methode moet wel nieuw zijn, niet eerder gepubliceerd zijn, hetgeen voor een zandmotor wel eens lastig zou kunnen worden. Bovendien moet je de uitvinding zodanig beschrijven dat een vakman de methode kan nawerken.’

De moeilijkheid hier is dat het vaak om een slimme combinatie van bestaande technische inzichten gaat, die voor een unieke locatie worden ontwikkeld, uitgewerkt en gemaakt en niet elders toepasbaar zijn. In de werkrelatie tussen een ingenieursbureau en een klant is vaak geen aandacht voor octrooiaanvragen. Daarom raadt Jaeken aan altijd voor geheimhouding te gaan en vooraf af te spreken waar het IP van voor de klant ontwikkelde ideeën en/of concepten ligt.

Volgens de federatie auteursrecht kun je een idee of een concept op zichzelf niet beschermen door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het auteursrecht gaat over de letterlijke tekst van het advies, niet over de ideeën en concepten die ze beschrijft. Alleen de uitwerking van een idee of concept kan beschermd worden. ‘Er bestaat bij het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) wel de laagdrempelige mogelijkheid om een idee vast te leggen in een i-DEPOT, zodat je in geval van geschillen kunt bewijzen dat jij op een bepaald moment het idee al had’, aldus Marleen Kuiper, voorlichter bij het BOIP, waar jaarlijks zo’n 5.000 ideeën worden vastgelegd.

>>> Op 18 april is V.O. Patents & Trademarks aanwezig op het 3i Event over ideas, intellectual property & innovation op de High Tech Campus in Eindhoven. Vergroot uw kennis, verbreed uw netwerk bescherm uw innovatie en genereer leads om uw bedrijfsstrategie te verbeteren.

Spreek in het geval van een civieltechnisch advies af waar het IP ligt, leg ideeën vast, werk onder geheimhouding en wees niet verbaasd als die slimme schep zand in zee of op een dijk toch octrooieerbaar is.

 

Wilt u meer informatie over een van de gespecialiseerde octrooibureaus? Kijk dan op de website van de Orde van Octrooigemachtigden.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×