Nieuws
0

Ingenieursbureaus kort

Benno Boeters

  • Getijdenstroomturbines
  • Slibverplaatsing
  • Modulaire pyrolyse 

Royal HaskoningDHV deed een impactstudie en stelde een beheersplan en monitoring op voor de plaatsing van vier getijdenstroomturbines, met een vermogen van 1,5 MW elk, in de Pentland Firth, het water ten noorden van Schotland. Het uiteindelijke doel in het MeyGen-project is om bij het eiland Stroma 269 vrijstromende turbines op de zeebodem te plaatsen. De eerste vier die nu onder water op hun fundament neergezet worden, zijn 15 m hoog met bladen van 9 m lengte. Drie zijn gebouwd door Andritz Hydro in Hammerfest en één door het Britse Atlantis. Eb- en vloedstroming in de Inner Sound van Pentland Firth kan oplopen tot 5 m/sec.

Een heel team van deskundigen, van Arcadis, Royal HaskoningDHV, Wageningen University & Research, Deltares, Van Oord, NIOZ en de TU Delft ziet toe op de deze maand gestarte verplaatsing van slib uit de haven van Harlingen en de kwelderaangroei, 7 km noordelijker bij Westhoek. De Gemeente Harlingen, It Fryske Gea en EcoShape laten 300.000 m3 slib uit de haven van Harlingen wegbaggeren en daarmee de kuststrook aan de Waddenzee ‘druppelsgewijs’ ophogen; de ‘slibmotor’.

De Vlaamse Waterwegen en Zeekanaal NV heeft Sweco opdracht gegeven voor ontwerp en projectmanagement van een Belgisch deel in de Seine-Scheldeverbinding. De EU subsidieert de aanleg (van een nieuw kanaal tussen Compiègne en Cambrai in Frankrijk) en aanpassing van waterwegen in België, zodat grotere binnenvaartschepen van Parijs naar Terneuzen kunnen varen. Kanalen moeten verbreed en uitgediept, bruggen naar grotere hoogte en sluizen dienen aangepast te worden.

Technip tekende eind augustus het EPC-contract (engineering, procurement and construction) met BTG BioLiquids in Enschede voor het ontwerp van een modulaire pyrolyse-installatie. BTL ontwikkelde de chemische techniek om middels snelle pyrolyse (zuurstofloos) plantenresten en hout om te zetten in olie. Dat product is weer te gebruiken als brandstof of basis voor biobased chemie. BTL bouwde vorig jaar al een proefinstallatie; het gaat nu om de opschaling naar industriële schaal.

Vanwege zijn historische banden met Gemaal Ankersmit in Deventer, maakte Tauw de restauratie van een Worthington-pomp uit de naastgelegen Prins Bernardsluis mede mogelijk. De stichting Industrieel Erfgoed Deventer herstelde de pomp in oude glorie. Het is een dieselaangedreven centrifugaalpomp die in 1947 vanuit de VS naar Nederland kwam als onderdeel van de Marshallhulp. Vanaf 1951 draaide deze pomp in Deventer om bij de sluis het peil op het Overijsselse kanaal te handhaven. Op 10 september, open monumentendag, werd het gerestaureerde gemaal – met de Worthington-pomp – officieel heropend.

Onderwerp:
ChemieMateriaalkunde

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×