Nieuws
0

Ingenieursbureaus kort

Benno Boeters

  • Drijvend zonnepark Bergerden
  • Zeebodemonderzoek Borssele windpark
  • Bodemsanering Noordereiland
  • Nieuwe behandelingsinstallatie RWZI Nijmegen
  • Deerns ziet installaties in gebruik

Drijvend zonnepark Bergerden

Voor burgerinitiatief Lingewaard Energie begeleidt Royal HaskoningDHV de aanleg van een  in een bassin van 3,5 hectare in tuinbouwgebied Bergerden. In de Oost-Gelderse gemeente kunnen 350 huishoudens daar duurzame stroom uit betrekken. De coöperatie wil er in eerste instantie 1.520 pv-panelen neerleggen. Het water onder de panelen zorgt voor verkoeling in de zomer en een gelijkmatige temperatuur wat de stroomopbrengst ten goede komt. Royal HaskoningDHV adviseert bij de aanbesteding en de contractvorming voor het drijvend Zonnepark, een primeur voor Nederland.

Fugro doet sinds 13 september ook de  voor de kust van Walcheren (buiten de 12 mijlszone). In april verrichtte het ingenieursbureau onderzoek in de kavels I en II. Door middel van boringen en metingen komt men tot een geologisch model van de ondergrond, zodat de funderingen en onderzeese kabels voor de windturbines daarop aangepast kunnen worden. Ook gaat Fugro tests uitvoeren in zijn laboratorium in Wallingford, Engeland. Elk kavel van het windpark is goed voor 350 MW. In totaal moet er volgens het Energieakkoord 3.450 MW aan windstroomcapaciteit bij komen op de Noordzee.

In Zwolle is Antea Group tot eind dit jaar bezig met de . De bodem bevat onder meer benzeen en naftaleen en Antea Group waarschuwt alvast dat de stankoverlast, ondanks de inzet van grote schermen en vernevelingsapparatuur, niet helemaal weg te houden is. De saneerders graven 2 m vervuilde grond af tot aan grondwaterniveau. Afvoer geschiedt per schip via de stadsgracht. Uiteindelijk ligt er straks een park langs de stadsgracht.

Iv-Water stelt in opdracht van Waterschap Rivierenland de uitvraag op voor een . De verwachting is dat de nieuwe installatie medio 2016 is gerealiseerd.

Voor Deerns was september een maand van . In Amsterdam-Noord knipte de wethouder het lintje door voor het Noorderparkbad. Dankzij de nieuwe installaties en ledlampen verbruikt dit zwembad 80 % minder energie en water dan het oude Floraparkbad. Op het dak staan zonnepanelen en warmte gaat niet verloren maar wordt overal teruggewonnen. Deerns verzorgde samen met Inbo ook het ontwerp voor de installaties van het gerenoveerde en nu ‘vrijwel energieneutrale’ kantoor van De Nederlandsche Bank (Amsterdam, zie afbeelding), dat 15 september open ging. En deze maand konden de gerenoveerde bibliotheek van de Radboud Universtiteit Nijmegen en bouwdeel E van het Hubrecht Instituut (Universiteit Utrecht) worden opgeleverd.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×