Nieuws
0

Ingenieursbureaus kort

Benno Boeters

  • Brugontwerp Betuweroute
  • Nieuw kantoor Tauw
  • Energiezuinige winkelcentra

De 51 jaar oude Calandbrug, de stalen hefbrug voor trein-, weg- en langzaam verkeer tussen de Maasvlakte en Europoort, is in 2020 aan het einde van zijn levensduur; Movares ontwerpt twee nieuwe bruggen voor deze schakel in de Betuweroute. Die boogbruggen moeten met name meer goederentreinverkeer mogelijk maken. Nu rijden er dagelijks circa 60 treinen over de Calandbrug. Daarnaast laat opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam het Theemswegtracé aanpassen. Ook om de toegankelijkheid voor zeeschepen naar de Brittanniëhaven te vergroten, is vervanging van de oude hefbrug, die gemiddeld acht keer per dag open moet, noodzakelijk. De bedoeling is dat na 2021 de routes voor de treinen en de zeeschepen elkaar niet meer kruisen. Voor de nieuwe bruggen en aanpassing van het tracé over 4 km is € 275 miljoen beschikbaar. Het ministerie van I&M en het Havenbedrijf dragen elk circa € 100 miljoen bij; de EU (TEN-T) € 62 miljoen.

Tauw opende op 13 september een nieuw kantoor, zijn achtste in Nederland, op de Watercampus in Leeuwarden. Naast de feestelijkheden was er ook een inhoudelijk programma over klimaatbestendigheid (‘stortbuien en hittestress’) en over sanitatie. In Eindhoven presenteerde het advies- en ingenieursbureau op 19 september, tijdens het duurzaamheidscafé, en afgelopen week in de Utrechtse Jaarbeurs zijn duurzame dak als ‘sportdak’, om moestuinen op aan te leggen of energie op te wekken.

Iv-Water heeft voor Waterschap Rivierenland het voorontwerp gemaakt van een centrale slibverwerking voor tien waterzuiveringsinstallaties in het westelijk deel van de Alblasserwaard. Het plan is om het rioolslib voor te behandelen met thermische drukhydrolyse (stoominjectie en verhitting tot 140-180 °C, bij een druk van 4 tot 8 kPa) waarna het organische materiaal beter te vergisten is en biogas teruggewonnen kan worden. Deze aanpak moet kosten reduceren, alsook de CO2-uitstoot omlaag brengen.

In het Franse Bouguenais, ten zuiden van Nantes aan de Loire, gaat Arcadis in een plas de blauwalg bestrijden. Een speciale boot voegt via slangen lage concentraties waterstofperoxide toe aan het water, waardoor de blauwalg het loodje legt. In Nederland is hiermee al ervaring opgedaan.

Sweco en Croonwolter&dros tekenden vorige week een driejarig contract met vastgoedbedrijf Wereldhave om voor acht winkelcentra in Nederland energiebesparingsplannen op te stellen. In 2020 wil Wereldhave in die centra 30 % minder energie verstoken dan in 2013. Het is overigens al sinds juli vorig jaar verplicht voor bedrijven om een energieaudit te laten uitvoeren en besparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar terugbetalen. Maar handhaving ligt in Nederland in handen van 29 omgevingsdiensten in verschillende regio’s, en werkt dus nauwelijks. Bedrijven en de transportsector zijn over het algemeen zeer afwachtend.

Onderwerp:
BouwCiviele TechniekVervoer

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×