Nieuws
0

Ingenieursbureaus kort

Benno Boeters

  • Volume Estimation Tool
  • Steunpunt gladheidsbestrijding
  • Nieuwe waterkering SF

In San Francisco ontwerpt Arcadis samen met het Amerikaanse CH2M een nieuwe waterkering. De havenstad aan de Amerikaanse westkust wil de ongeveer honderd jaar oude zeewering van 5,6 km lang, van Fisherman’s Wharf tot Mission Creek, renoveren en verstevigen. Voor de aanleg van de Seawall is tien jaar uitgetrokken. De contractwaarde ligt op € 34,5 miljoen. Arcadis doet daarin de risicoanalyse, kustwaterbouwkundige aspecten en modellering. Dit waterfront moet bestand zijn tegen zowel een toekomstige zeespiegelstijging als tegen aardbevingen.

De Onderdoorgangen Zutphen, ontworpen door Railinfra Solutions (Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos), Herman Kuijer en Maurer United Architects, kregen op 3 november een eervolle vermelding bij de uitreiking van de Schreudersprijs 2017 op het COB-congres (Centrum Ondergronds Bouwen). De twee tunnels onder het spoor zijn volgens de jury ‘pareltjes van architectuur’ met een ‘hoogwaardige beleving van de ondergrond’. De Marstunnel en Kostverloren verbinden de binnenstad met het woon- en bedrijvengebied Noorderhaven.

Marijn Hage van Nevesbu (onderdeel van Iv-Groep) won begin deze maand de Maritime Designer Award met zijn volume estimation tool. In het ontwerp van een dieselelektrische onderzeeboot, het specialisme van Nevesbu, is afstemming van gewicht, volume en drijfvermogen essentieel en de tool van Hage is daarbij een extra hulpmiddel. De jury prees de vernieuwende aanpak voor het conceptontwerp van ruimte-kritische schepen, zoals onderzeeboten. Met het prijzengeld wil Nevesbu samen met TNO verder onderzoek doen naar innovatieve concepten voor een betere en stillere ‘next-gen’ onderzeeboot.

Movares ontwerpt een zogenoemd steunpunt gladheidsbestrijding, oftewel een zoutloods, voor Rijkswaterstaat in Delfgauw. Van daaruit kunnen de strooiwagens uitrukken naar de nabijgelegen A4 of andere A-wegen, en naar provinciale en gemeentelijke wegen. Met de logistieke en architectonische vormgeving moet het model staan voor andere toekomstige zoutloodsen. De strooiwagens kunnen dusdanig in- en uitrijden dat er geen kruisende verkeersbewegingen nodig zijn. En ‘bij de inpassing van de zoutloods is aansluiting gezocht met de ritmiek en de ordening van het bouwwerk en tegelijkertijd een verbinding gelegd met de specifieke omgevingskarakteristieken’, aldus de architecten van studioSK, de ontwerpstudio van Movares. Het gebouw is modulair ontworpen en wordt BENG: bijna energieneutraal.

Antea Group adviseerde ProRail en de gemeente Bergen op Zoom om het stationsgebied in de gemeente beter toegankelijk te maken. Met een lift en ruime hellingbanen aan de oost- en westzijde van het station, is het gebied ook goed bereikbaar voor mensen met een fysieke beperking.

Onderwerp:
BouwCiviele Techniek

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×