Nieuws
0

Ingenieursbureaus kort

Benno Boeters

Kort nieuws over de ingenieursbureaus.

De dit jaar honderd jaar bestaande branchevereniging NLingenieurs heeft een opgezet die terugloop in het ledenaantal moet stoppen. ‘De vereniging is niet slagvaardig en zichtbaar genoeg. Kortom, kosten en baten wegen niet tegen elkaar op’, zo vat NLingenieurs de kritiek samen van leden en ingenieurs­bureaus die hun lidmaatschap opzeggen. ‘Dit is verontrustend voor het voortbestaan van NLingenieurs’, aldus het bericht op de website. Waar vroeger lidmaatschap voor de hand lag, zijn de ingenieursbureaus nu kritischer en willen zij waar voor hun geld (contributie), zo signaleert het bestuur. De branchevereniging, die in 1917 is opgericht als Orde van de Nederlandsche Raadgevend Ingenieur (ONRI), heeft het verenigingsbureau de laatste jaren afgeslankt en het contributiemodel geflexibiliseerd en beter afgestemd op de omvang van leden-bureaus. NLingenieurs wil de branche beter profileren en het belang van goed, onafhankelijk ingenieurswerk meer benadrukken. ‘Dé ingenieur moet weer een bekende worden in het maatschappelijk speelveld. De vereniging zal daarin proactief zijn en met meer snelheid en lef haar boodschap verkondigen.’ De taskforce moet vóór de algemene ledenvergadering in juni adviseren hoe gewenste hervormingen te versnellen zijn.

Voor de kust van Kenia gaat Fugro in de Indische Oceaan speuren naar gas- en olielekken in opdracht van Shell/BG Kenia. De ‘’ bouwt voort op een eerder seismisch onderzoek. De Fugro Discovery zet een nieuwe multibeam echosounder (een type sonar) in, die in een gondel aan de scheepsromp is bevestigd.

Sweco en Arcadis gaan samen, onder de naam MoVeR0 (en als ‘tijdelijke handelsvereniging’) de Vlaamse overheid adviseren en ondersteunen in de herinrichting van de noordelijke Ring rond Brussel (R0). Twaalf jaar lang leveren zij civieltechnische ontwerpen, verkeerskundige kennis, procesbegeleiding, aanbesteding-ondersteuning en communicatie-advies. Doel is om in de hele verkeerscorridor aan de noordkant van de Belgische hoofdstad, tussen de knooppunten Groot-Bijgaarden en Sint Stevens-Woluwe, lokaal en doorgaand verkeer te scheiden, doorstroming te verbeteren en ook tramlijnen en fietsroutes in te passen.

Royal HaskoningDHV werkte mee aan het voor de rivier de Sava (940 km lang), die door Kroatië, Bosnië-Herzegovina en Servië loopt en in Belgrado in de Donau stroomt. Ook Deltares en lokale partners participeerden in dit project. Eind januari presenteerden zij het systeem aan vertegenwoordigers van lokale autoriteiten in het stroomgebied. Dit uniforme monitoring- en waarschuwingssysteem moet een einde maken aan de grote verschillen in waterstandsmeting in de genoemde landen en samenwerking verbeteren. In mei 2014 eiste een overstroming van de rivier 79 levens en veroorzaakte grote schade. Het systeem moet ook bij droogte rivier­beheerders waarschuwen.

Onderwerp:
BouwCiviele Techniek

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×