Nieuws
0

Innovaties in glasfabricage bij O-I

Armand van Wijck

Met een investering van 21 miljoen in nieuwe machines en procesverbetering voor de vestiging in Leerdam, probeert ‘s werelds grootste glasproducent, Owens-Illinois (O-I), de concurrentie voor te blijven.

Tijdens een rondleiding wijst plant manager Jules Herfst al snel naar een van zijn nieuwste aanwinsten: boven de vele productiemachines uit prijkt een enorme oven van 13 bij 8,5 bij 6,0 m. ‘Dit is een van onze drie glasovens. We hebben hiervoor eerst de oude oven afgebroken, en vervolgens met hulp van TNO een nieuwe ontworpen die energiezuiniger is’, licht hij toe. In de controlekamer is via een camera met infraroodfilter te zien wat er binnenin de oven gebeurt.

In de nieuwe oven ligt permanent zo’n 450 ton gesmolten glas. Enorme vlammen brengen de oven op een temperatuur van 1.570 °C. Herfst: ‘Via de gaten die je boven de vlammen ziet, komen het gas en de verbrandingslucht gescheiden de oven in. Hierdoor houden we de NOx-productie zo laag mogelijk.’ De NOx-vorming bij verbranding is afhankelijk van de vlam­temperatuur en de zuurstofovermaat. O-I heeft de verbrandingsluchtsnelheid en de hoek waarmee de lucht naar binnen stroomt zodanig aangepast, dat de menging met het gas vertraagt en daardoor de vlamtemperatuur lager wordt. ‘Dit is de meest ingrijpende verandering aan de nieuwe oven. Ook hebben we om dezelfde reden de hoek en diameter van de branders aangepast’, aldus Herfst.

De oven is symmetrisch en brandt afwisselend rechts en links. Het gas en de verbrandingslucht komen eerst via drie branders en een poort aan de rechter achterzijde de oven in. De rookgassen verlaten de oven vervolgens via de op dat moment ongebruikte linkerpoort voor verbrandingsluchttoevoer. Zowel de linker als de rechterpoort staat in verbinding met een grote warmtewisselaar: een vuurvaste, stenen stapeling waar de rookgassen hun warmte aan afstaan. Na ongeveer een half uur wisselt de brandzijde: de benodigde verbrandingslucht is door de stenen in de linker warmtewisselaar opgewarmd tot 1.400 °C en komt via de linkerpoort in de oven. ‘Dit type oven is het meest efficiënt voor glasproductie’, stelt Herfst.

Verder heeft O-I de thermische isolatie van de oven grondig aangepakt. De meeste winst viel hier volgens Herfst te behalen in het beter afdichten van naden en kieren: ‘Dat lukt ook omdat we onze monitoringstechnieken hebben aangepast. In het verleden moesten we relatief grote gaten maken zodat we thermo­couples naar binnen konden stoppen. Nu hebben we infrarooddetectoren waarvoor een veel kleiner gat nodig is.’

Naast het productieproces heeft O-I flink geïnvesteerd aan de inspectiekant. Nieuw is bijvoorbeeld een digitaal systeem dat foto’s van flesmondingen analyseert op mogelijke afwijkingen die het afsluiten van een fles moeilijk maken. Verder zijn er stresscamera’s geplaatst, die de zijkant en bodem van flessen inspecteren op ongewenste spanningen in het glas.

‘In de biermarkt is een verandering gaande’, licht Herfst toe. ‘We gaan van de traditionele bierfles steeds meer toe naar complexere flessen met bijvoorbeeld verdiepte vlakken en teksten in de hals. Zonder de hulp van stresscamera’s zijn dit soort flessen al niet meer goed te inspecteren.’

Onderwerp: Energie

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×