Nieuws
0

Interesse voor subsidieloze windparken

Benno Boeters

Drie grote buitenlandse energiebedrijven hebben met succes ingeschreven op de tender om zonder subsidie de windparken Hollandse kust Zuid I en II te bouwen.

Dat maakte minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat eind december bekend. Het betekent een nieuwe mijlpaal in kostendaling voor offshore windenergie. De kabelinfrastructuur en het buitengaatse transformatorplatform komen voor rekening van TenneT. 

Het Noorse Statoil, het Zweedse Vattenfall (Nuon) en het Duitse Innogy (Essent) zijn nu nog in de race voor de twee locaties en de aanleg van twee keer 350 MW aan op te stellen vermogen. Wiebes maakt uiterlijk eind maart de winnende partij bekend.  

In de driehoek die voor de kust van ZuidHolland is aangewezen voor windmolens, liggen de kavels I en II aan de westelijke kant, waar de zee zo’n 20 tot 24 m diep is, ruim 20 km uit de kust. Aan de noordoostelijke kant ligt momenteel al windpark Luchterduinen van Eneco. De kavels III en IV die later dit jaar worden aanbesteed, liggen iets dichter naar de kust. Bij de aanleg moeten de bouwers rekening houden met glasvezelkabels (naar het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Ierland) in of net naast de kavels. Iets ten zuiden van kavel II lopen ook olie en gaspijpleidingen.  

Al eerder in december had de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedure die door Stichting Vrije Horizonde Vereniging van Strandpachters te Zandvoort, Bewonersplatform Leefbare Kust, Puur Noordwijk, D66 Noordwijk en de Coöperatie Kottervisserij Nederland was aangespannen. De bezwaren van kustbewoners tegen horizonvervuiling zijn afgewezen. Uit een zogenoemde zichtbaarheidsanalyse blijkt dat iemand op een zomerdag zo’n 18 % kans heeft de turbines aan de horizon te zien. In de andere seizoenen is die kans lager. De maximale tiphoogte van de toekomstige turbines is 251 m boven zeeniveau. De huidige 3 MWturbines van Luchterduinen hebben een tiphoogte van 137 m. 

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×