Nieuws
0

Kort nieuws ingenieursbureaus

Benno Boeters

De Resident – Betondag – tracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo – combinatie technieken dijkmonitoring – spoortunnels Zutphen

Op 10 november opende koning Willem-Alexander De Resident, het heringerichte kantorencomplex voor de ministeries van VWS en SZW. Antea Group was verantwoordelijk voor de constructies, de installaties en de voorzieningen voor brandveiligheid in het gebouw. De architectenbureaus Cepezed en Hofman Dujardin Architects tekenden voor het ontwerp.

Tijdens de Betondag, afgelopen donderdag in de Doelen, Rotterdam, hield architect Peter Heideman van Studio SK/Movares een lezing over topologisch ontwerpen in beton, ook wel aangeduid als Evolutionary Structural Optimization. Daarmee is een ongekende vrijheid in vormgeving te bereiken. De snelle ontwikkeling in software om mallen uit te frezen of in 3d het beton met wapening te printen maakt het mogelijk unieke constructies te creëren. In plaats van prefab-onderdelen uit de fabriek naar de bouwlocaties te vervoeren en op te bouwen, kan ter plekke een kunstwerk worden geprint, met mogelijke variaties in het beton qua dichtheid of wapening. De ‘formfinding’-software helpt de ontwerper de juiste structuur en stevigheid te vinden, of waar te compenseren als je op een plek materiaal weghaalt. Naast creatieve vrijheid biedt de ontwerptechniek het voordeel van materiaal- en gewichtsbesparing.

Royal HaskoningDHV doet in opdracht van Rijkswaterstaat de planuitwerking voor het tracébesluit voor de A1 Apeldoorn-Azelo (bij Almelo). De autosnelweg richting Twente, met name bij klaverblad Beekbergen, is vaak een knelpunt. Vrachtverkeer van en naar Duitsland en druk lokaal in- en uitvoegend verkeer zitten elkaar in de weg. Extra rijstroken en weefvakken moeten de filevorming terugdringen. In de voorbereiding van het tracébesluit regelt RHDHV ook participatie van, en communicatie met omwonenden en belanghebbenden in de regio. Uitvoering is gepland voor 2017.

Dijk Monitoring Nederland heet het nieuw opgerichte samenwerkingsverband van InTech Dike Security Systems en Arcadis. Met infrarood sensoren, deformatiemetingen op basis van satellietbeelden, multispectraalmetingen, grondradar, EM-metingen, stereofotografie, 3d-laserscanning en in-situ metingen verzamelt InTech Dyke Security Systems data over waterkeringen en verwerkt die om dijkbeheerders tijdig te kunnen waarschuwen voor zwakke plekken, kwelsituaties of piping. De twee partijen willen met het pakket aan monitoringstechnieken ook buiten de grenzen de boer op.

Begin november nam Fugro zijn nieuwste schip, de Aquarius, in gebruik. Het is toegerust als moederschip voor twee ROV’s, onderwaterrobots die tot 3.000 m diepte reparaties, inspecties of onderhoud kunnen doen. Op het achterdek staat een kraan die 10 ton aankan, er is accommodatie voor zestig mensen en het schip heeft een helidek. Het 83 m lange schip werd ontworpen door Damen en is gebouwd door Wilson Sons scheepswerf in Guarujá, nabij São Paulo. Het werkterrein ligt ook in de Braziliaanse wateren.

Op 14 november zijn in Zutphen twee nieuwe spooronderdoorgangen geopend. Railinfra Solutions verzorgde voor ProRail het hele proces van voorontwerp tot en met uitvoering. De twee tunnels liggen aan weerszijden van het station en verbinden het stadscentrum met bedrijvengebied De Mars en de Noorderhaven. De spoorwegovergangen behoren tot het verleden. De Marstunnel is voor al het verkeer, de Kostverlorentunnel alleen voor voetgangers en fietsers. Railinfra Solutions is een samenwerking tussen Deutsche Bahn-International, Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×