Nieuws
0

Kort nieuws uit Duitsland

Henk Tolsma

  • Passiefhuis stroomvreter
  • Bak en motor inéén
  • Fosfor uit rioolslib
  • Bruinkool als grondstof

Twee uiterlijk identieke appartementenblokken in Wiesbaden, maar de één gebouwd op basis van energievoorschriften uit 2009 en de ander volgens de duurdere passiefhuis-norm. Het gemiddelde energiegebruik voor verwarming bedroeg in 2015 in het eerste blok 33,52 kWh/m², in het andere 23,75 kWh/m². Echter, het stroomverbruik per blok en per jaar voor verwarming, warmtewisseling en extra beluchting ligt geheel anders: gemiddeld in het eerste blok (op basis van EnEV 2009) 5.000 kWh, in het passiefhuis-blok 18.900 kWh. Dit doet de winst bij verwarming teniet.

Versnellingsbak en elektromotor in één: technologieconcern ZF heeft samen met Porsche een dergelijke machine ontwikkeld voor hybride auto’s. Het betreft een achttraps-automaat en een 100 kW/400 Nm elektromotor. In huidige hybrides zijn bak en motor afzonderlijke modules. De ZF-machine is echter compacter (14 cm korter) en lichter dan de twee afzonderlijk, terwijl de wrijvings- en olieverliezen 28 % lager zijn. In de toekomst moeten versnellingsbak, elektromotor en vermogenselektronica samen in een koffer passen, aldus Daimler.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nürnberg gaat de haalbaarheid van winning van fosfor uit rioolslib testen. Slib met 90 % droge stof wordt tot briketten geperst en samen met cokes en kalk in een oven gevoerd. Dit mengsel wordt bij ruim 1.500 °C verbrand. De resulterende as bevat 7 % fosfor. De test loopt een jaar, waarin de oven 24 uur per dag draait en 700 kg per uur slib verbrandt. Rioolslib bevat voldoende fosfor om de helft van de jaarlijkse Duitse vraag vanuit de landbouw te dekken.

De Duitse chemische industrie gebruikt jaarlijks 13 miljoen ton aardolie om polymeren te maken. Dat kan echter ook – maar duurder – met 25 miljoen ton bruinkool. Voor Duitsland toch aantrekkelijk als bruinkool niet meer in elektriciteit mag worden omgezet. De bekende techniek is dan Fischer-Tropsch: bruinkool wordt onder hoge druk en zuurstofarm verbrand, waaruit synthesegas (koolmonoxide, waterstof) ontstaat. Dit dient dan als grondstof voor methanol, etheen en propeen. Dat gebeurt al in landen met ruime bruinkoolvoorraden, maar – nog – niet in Duitsland.

In Hamburg rijden drie kleine robots van pakketbezorger Hermes over het trottoir. Ze bezorgen pakketjes bij honderd testklanten. Met een sms-code kunnen zij de robot openen. Een alarm moet aanvallers afschrikken. De robots, van het Estlandse Starship, lopen op zes wielen met een snelheid van 6 km/h. Met gps en ingebouwde camera moeten zij hun weg vinden. In de Hermes-centrale volgt men het verloop van de rit. Media Markt gaat binnenkort eenzelfde service starten in Düsseldorf.

Onderwerp:
BouwCiviele TechniekDuurzaamheidMilieu

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×