Nieuws
0

Kort nieuws uit Duitsland

Henk Tolsma

    • Gevluchte ingenieurs
    • Opslag zonnestroom
    • Stoffig Dresden
    • Nieuwe steenkoolcentrale
    • VDE-folterkamer

 

Ingenieurs onder de vele duizenden vluchtelingen komen in Duitsland moeilijk aan de bak. Hoofdoorzaak is gebrekkige kennis van de Duitse taal en cultuur, maar ook lange asielprocedures spelen een rol. Er worden echter initiatieven ontplooid om hen te helpen. Ze kunnen bij het Karlsruhe Institute of Technology als toehoorder colleges bijwonen. Statushouders komen ook in aanmerking voor de zevenduizend onbezette opleidingsplaatsen in de metalektro-industrie. En hoogopgeleiden die zelf een passende baan vinden, kunnen – los van de asielprocedure – met een ‘Blaue Karte’ direct aan de slag.

Dit jaar worden in Duitsland zonnepanelen met een vermogen van 1,2 GW geïnstalleerd. In 2014 was dat nog 1,9 GW. Maar de marketingchef van zonnepanelenfabrikant REC verwacht vanaf 2017 weer groei vanwege dalende kosten voor opslag van zonne-energie in batterijen. Die liggen nu op 10 à 15 ct/kWh, maar in 2017 bedraagt dat naar verwachting 6 ct/kWh. Dan wordt voor huiseigenaren plaatsing van zonnepanelen met batterij-opslag van zonnestroom financieel en uit een oogpunt van energie-autarkie interessant. Dat geeft weer dynamiek aan de markt.

Dresden is de Duitse stad met de hoogste concentratie fijnstof in de buitenlucht: 31 µg/m³ als jaargemiddelde. Daarna volgen: Düsseldorf (29 µg/m³), Stuttgart (28), Dortmund en Essen (elk 27). De Europese norm ligt op 25 µg/m³. De hoogste concentratie wereldwijd wordt gemeten in Peking: 121 µg/m³, in Europa is dat in Sarajevo met 117 µg/m³. Dresden komt in Europa op de tiende plaats. In Nederland komt de fijnstofconcentratie behoudens piekuren niet boven de 25 µg/m³.

In september is in Mannheim de grootste steenkolencentrale van Duitsland op het elektriciteitsnet aangesloten. Het betreft een warmtekrachtcentrale met een elektrisch vermogen van 1.011 MW (elektrisch rendement 46,4 %), en een vermogen van 500 MW voor stadsverwarming (waarop 120.000 huishoudens zijn aangesloten). Het totale brandstofrendement komt daarmee op maximaal 70 %. De nieuwe centrale vervangt enkele oudere kolencentrales met lager rendement en minder milieuvoorzieningen.

Het VDE-veiligheidskeurmerk voor producten ‘waar stroom doorheen gaat’ bestaat 95 jaar. Het vijfhonderd medewerkers tellende Prüf- und Zertifizierungsinstitut van het Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik (VDE) test jaarlijks honderdduizend apparaten. Het instituut beschikt in Offenbach over een ‘folterkamer’ waar alles van huishoudelijke apparaten en verlichting tot computers, kabels en elektrische auto’s op veiligheid wordt beproefd. De helft van alle geteste producten komt in eerste instantie niet in aanmerking voor het VDE-kenmerk (na aanpassingen soms wel). Onlangs keurde het testinstituut levensgevaarlijke led-verlichting uit China af.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×