Nieuws
0

Liselotte Kooi benoemd tot nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Fastned tijdens Algemene Vergadering

Liselotte Kooi nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen Fastned

Amsterdam, 8 juni 2023 – Fastned, het Europese snellaadbedrijf, hield op 8 juni 2023 haar jaarlijkse Algemene Vergadering op het hoofdkantoor in Amsterdam. De Algemene Vergadering keurde alle agendapunten goed, waaronder de jaarrekening van 2022, decharge van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, de benoeming van BDO als nieuwe accountant en de benoeming van Liselotte Kooi nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen Fastned.

Na twee jaar als bestuurslid van stichting FAST is Liselotte Kooi benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Fastned. Haar uitgebreide kennis van het bedrijf, corporate governance en financiën zijn van grote toegevoegde waarde voor de onderneming.

Bart Lubbers, mede-oprichter van Fastned, is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een nieuwe termijn van vier jaar. Hij was de afgelopen vier jaar voorzitter. Met de herbenoeming is de continuïteit in de Raad van Commissarissen gewaarborgd.

Marije van Mens is teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Na een termijn van drie jaar geeft Marije aan haar verantwoordelijkheden bij Fastned niet meer te kunnen combineren met haar professionele en persoonlijke verplichtingen.

Vanaf vandaag bestaat de Raad van Commissarissen van Fastned uit de volgende leden:

  • Liselotte Kooi, voorzitter
  • Bart Lubbers
  • Nancy Kabalt
  • Jérôme Janssen

Tijdens de Algemene Vergadering van Certificaathouders, die eveneens vandaag plaatsvond, is Liselotte Kooi teruggetreden als lid van het bestuur van FAST, om haar nieuwe rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Fastned op zich te nemen. Zij wordt vervangen door Michiel Weghs die is aangesteld als nieuw lid van de FAST Board. Michiel heeft meer dan vijftien jaar ervaring in de duurzame energiesector in verschillende rollen. Als ingenieur, financier, investeerder en ondernemer draagt Michiel graag bij aan de missie van Fastned.

Henk Pals is herbenoemd als bestuurslid van Stichting FAST voor een nieuwe termijn van vier jaar.

Het bestuur van Stichting FAST bestaat vanaf vandaag uit de volgende leden:

  • Maaike Veen, voorzitter
  • Henk Pals
  • Michiel Weghs
  • Biografie van Liselotte Kooi

Liselotte heeft bijna 20 jaar ervaring in corporate governance en financiën. Als bedrijfsjurist bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. en andere advocatenkantoren in Amsterdam en New York, adviseerde Liselotte ondernemingen, investeerders, financiële instellingen en investeringsfondsen op het gebied van corporate governance, financiën en M&A-transacties. Zij specialiseerde zich in de uitgifte en notering van financiële instrumenten en financieel recht en heeft uitgebreide ervaring met governance voor beursgenoteerde ondernemingen en de bestuursdynamiek binnen beursgenoteerde ondernemingen. Sinds 2013 werkt Liselotte bij Koninklijke FrieslandCampina N.V., een grote Nederlandse zuivelcoöperatie en multinational. Als Director Group Legal en Company Secretary geeft ze mede leiding aan de wereldwijde juridische afdeling. Deze is verantwoordelijk voor het bestuur en de juridische en financiële structuur van het bedrijf. Hierbij hoort ook de compliance met betrekking tot de notering van hybride obligaties. Zij adviseert zowel het bestuur en de raad van commissarissen van FrieslandCampina, als ook het bestuur van de coöperatie dat de leden-melkveehouders vertegenwoordigt. Liselotte is al vele jaren een bestuurder van elektrische voertuigen en heeft een sterke overtuiging dat elektrische voertuigen die worden opgeladen met hernieuwbare energie de toekomst zijn.

Biografie van Michiel Weghs

Michiel heeft meer dan tien jaar ervaring in het stimuleren van de energietransitie in Noordwest-Europa. Na zijn afstuderen aan de Technische Universiteit Delft werkte hij in het Power & Utilities-team van de Corporate Finance-tak van ABN AMRO. Later was hij lid van het projectfinanciering team dat duurzame projecten financierde, zoals grote offshore windparken. Momenteel is hij werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam, waar hij zich richt op de financiering van duurzame projecten en bedrijven in de transport- en circulaire sector. Hij heeft een masterdiploma Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Over FAST Foundation

Stichting FAST houdt alle aandelen van Fastned B.V. (de vennootschap). Voor elk aandeel dat de stichting houdt, heeft zij één certificaat uitgegeven. Deze certificaten worden gehouden door de oprichters van de vennootschap en alle andere investeerders in de vennootschap. De stichting is in 2012 samen met de vennootschap opgericht om haar missie te waarborgen en de bedrijfscontinuïteit te bewaken en tegelijkertijd de belangen van de certificaathouders te behartigen.

Over Fastned

Fastned ontwikkelt sinds 2012 snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in heel Europa. Fastned heeft als missie om de overgang naar duurzame mobiliteit te versnellen door elektrische rijders vrijheid te geven. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam en heeft meer dan 260 snellaadstations gebouwd in Nederland, Duitsland, het VK, België, Frankrijk en Zwitserland. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van snellaadinfrastructuur waar bestuurders hun elektrische voertuig met een actieradius tot 300 kilometer in vijftien minuten kunnen opladen voordat ze verder rijden. Fastned is genoteerd aan Euronext Amsterdam (AMS: FAST).

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat elementen van dit persbericht informatie bevatten of kunnen bevatten over Fastned B.V. in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van EU-verordening nr. 596/2014 (verordening marktmisbruik). De geconsolideerde jaarrekening van Fastned is opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard door de Europese Unie (“IFRS-EU”) en met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Alle cijfers in dit document zijn niet gecontroleerd. Kleine verschillen in de tabellen zijn mogelijk door afrondingen of menselijke fouten. Bepaalde uitspraken in dit document zijn geen historische feiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepaalde uitspraken over toekomstige verwachtingen en andere toekomstgerichte uitspraken die zijn gebaseerd op de huidige opvattingen en veronderstellingen van het management en die bekende en onbekende risico’s en onzekerheden inhouden die daadwerkelijke resultaten kunnen veroorzaken, prestaties of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke verklaringen. Werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van die in dergelijke verklaringen. Alle toekomstgerichte verklaringen die door of namens Fastned B.V. zijn gedaan, hebben alleen betrekking op de datum waarop ze zijn gedaan, en Fastned B.V. neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie of voor enige andere reden. Voor zover beschikbaar zijn de gegevens over de sector, de markt en de concurrentiepositie in de Informatie afkomstig van officiële of externe bronnen. In publicaties, onderzoeken en enquêtes van externe partijen wordt over het algemeen gesteld dat de daarin opgenomen gegevens afkomstig zijn van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, maar dat er geen garantie is voor de juistheid of volledigheid van dergelijke gegevens. Dit document vormt geen aanbod tot verkoop, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten.

https://fastnedcharging.com/hq/nl/liselotte-kooi-benoemd-tot-nieuwe-voorzitter-raad-van-commissarissen-fastned-tijdens-algemene-vergadering/

Onderwerp: Mobiliteit

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×