Nieuws
0

Meer zon en steenkool in energiemix

Rijkert Knoppers

In 2013 is het wereldwijd opgesteld vermogen aan duurzame energiebronnen gegroeid met ruim 8 % ten opzichte van 2012 tot 1.560 GW.

Daarmee zorgen duurzame bronnen voor 19 % van de mondiale energievoorziening. Dit blijkt uit het zojuist verschenen jaarlijkse overzichtsrapport van ISES (International Solar Energy Society) over de stand van zaken op dit gebied.

Verleden jaar groeide het wereldwijd opgesteld vermogen aan fotovoltaïsche zonnepanelen (van 100 naar 139 GW) voor het eerst sterker dan dat van windenergie (van 283 naar 318 GW). Opvallend is daarnaast dat in China het nieuw geplaatste vermogen van duurzame-energie-installaties het totale vermogen van nieuw opgeleverde fossiel gestookte centrales en kerncentrales overtrof.

Het zijn echter niet alleen duurzame bronnen die zorgen voor groei op de energiemarkt, zo staat te lezen in een ander onderzoeksrapport, het deze week verschenen ‘BP Statistical Review of World Energy’. In 2013 nam steenkool ruim 30 % van de mondiale energiemarkt voor haar rekening. Zo hoog is het aandeel in de 44 jaar daarvoor nog niet geweest. ‘Het jaar 2013 zag een versnelling in de groei van de mondiale energieconsumptie’, schrijft BP directeur Bob Dudley in het rapport. ‘Dit ondanks een stagnerende economie wereldwijd.’

Ook de wereldwijde productie van elektriciteit uit kerncentrales is voor het eerst sinds 2010 weer toegenomen, en wel met 0,9 %. De groei vond met name in de Verenigde Staten, China en Canada plaats.

Ook het BP-rapport, dat al 63 jaar verschijnt, besteedt uiteraard aandacht aan duurzame bronnen. Zo groeide de productie van biobrandstoffen met minstens 6 %, waarbij met name de sterke toename in Brazilië (+ 16,8 %) en de Verenigde Staten (+ 4,6 %) vermeldenswaardig is. Verder valt er te lezen dat de mondiale opbrengst uit waterkracht is gegroeid met 2,9 %, ondanks dat in Finland, Noorwegen en Zweden de productie 14,5 % lager lag dan het jaar daarvoor. Dit kwam niet door de economische malaise, de reservoirs bleven leeg door gebrek aan regen.

Onderwerp:
BouwCiviele TechniekEnergie

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×