Nieuws
0

Nederlandse kennis bij herstel eilanden Mississippi

Thomas van de Sandt

De Verenigde Staten gebruiken Nederlandse expertise om de eilanden voor de kust van Mississippi te beschermen tegen erosie. DHV en Deltares onderzoeken de gevolgen van het opspuiten van 15 miljoen kubieke meter zand.

De eilandengroep voor de kust van Mississippi in de Golf van Mexico krijgt door erosie steeds minder body en kan zo ook het vasteland steeds slechter beschermen tegen stormen. De orkanen Camille (1969) en Katrina (2005) verwoestten Ship, een van de grootste eilanden voor de kust, waarbij het middendeel van het eiland over een lengte van 5,5 kilometer verdween. Ook door de normale getijdenstromen, tropische stormen en baggerwerkzaamheden rondom de haven van Pascagoula spoelen de eilanden langzaam weg.

 

Het Amerikaanse Army Corps of Engineers (USACE) heeft daarom een herstelplan opgesteld met als doel de eilanden terug te brengen tot hun natuurlijke staat van vóór orkaan Camille. In het geval van Ship Island wordt ruim 15 miljoen kuub zand opgespoten in de vijf kilometer lange bres. Daarnaast wordt nog een kleine onderhoudssuppletie uitgevoerd om een historisch fort te redden. ‘De uitdaging hierbij is om een dynamisch-stabiele oplossing voor een zo lang mogelijk periode te creëren die het natuurlijke evenwicht herstelt en weinig last van erosie krijgt. De eilanden vormen namelijk een natuurreservaat waar men niet nog een keer grootschalig wil ingrijpen’ aldus een woordvoerder van DHV. Het Nederlandse bureau heeft opdracht gekregen in samenwerking met het Amerikaanse ingenieursbureau CH2M HILL en Deltares het plan nader te onderzoeken. Het consortium voert onder andere een modelstudie uit, waarbij het kijkt wat er precies met het kustsysteem gebeurt als het plan wordt uitgevoerd. Met behulp van computermodellen vergelijken de partijen de verschillende ontwerpvarianten.

 

‘De technische uitdaging betreft de complexiteit van de mechanismen die de sedimentbeweging rondom de eilanden veroorzaken: orkanen, tropische stormen, getijden en golven, en de omvang van het gebied en de verschillende ruimtelijke schalen in de modellering’, aldus DHV. Daarmee doelt het bureau op de Atlantische Oceaan, waar de orkanen ontstaan, die men met een resolutie van tientallen kilometers benadert, en de eilanden, die met een resolutie van enkele meters worden gemodelleerd.

 

Als de computermodellen klaar zijn, draagt het consortium ze over aan het USACE, dat de modellen verder gaat gebruiken voor het verfijnen van het ontwerp, het monitoren van de zandverplaatsing en het flexibele beheer en onderhoud. De contractwaarde van het project bedraagt ruim 750.000 dollar.

Onderwerp: Vervoer

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×