Nieuws

Nederlandse topsectoren luiden noodklok over bezuinigingen op technisch onderwijs

De toekomst van de Nederlandse industrie staat op het spel door de geplande bezuinigingen op bèta-technisch onderzoek en onderwijs. Grote bedrijven en topsectoren hebben in een gezamenlijke brief aan het kabinet hun zorgen geuit. Volgens hen zullen deze bezuinigingen niet alleen de economische groei belemmeren, maar ook de voortgang van essentiële maatschappelijke transities vertragen.

Essentieel voor maatschappelijke transities

Bèta-technisch onderzoek en onderwijs spelen een cruciale rol bij het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen zoals energie, grondstoffen, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, digitalisering en klimaatverandering. “De positie van Nederland als kennis- en innovatieland staat op het spel,” aldus de ondertekenaars van de brief, waaronder zowel internationale als nationale bedrijven en topsectoren. Zij benadrukken dat de voorgenomen bezuinigingen een ernstige bedreiging vormen voor deze positie.

Economische impact: 5.000 euro minder per Nederlander

In het huidige regeerakkoord is besloten om het Nationaal Groeifonds stop te zetten en het Fonds Onderzoek & Wetenschap drastisch te verlagen. Dit komt neer op een totale bezuiniging van bijna 8 miljard euro. Elke euro die via deze fondsen wordt geïnvesteerd, levert tot 2040 echter maar liefst 5,80 euro aan bbp-rendement op. Het stopzetten van deze fondsen betekent op lange termijn een economische schade van 90 miljard euro, wat neerkomt op een verlies van 5.000 euro per Nederlander.

Innovatie en maakindustrie in gevaar

De Nederlandse maakindustrie, goed voor 12% van het bbp en groeiend met 2,1% per jaar, zal zwaar getroffen worden door de bezuinigingen. De industrie is afhankelijk van continue innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten. Voor een duurzame samenleving zijn schone energiebronnen zoals waterstof en duurzame batterijen onmisbaar. Ook andere sectoren, zoals defensie, landbouw en zorg, zijn afhankelijk van technische innovaties.

Krimpend aantal technisch geschoolden

De arbeidsmarkt voor technisch geschoolden staat al onder druk. In de afgelopen tien jaar is de vraag naar bèta-technisch geschoolden alleen maar toegenomen. In 2023 waren er bijna 113.000 vacatures in de bèta-techniek, 2,7 keer zoveel als in 2016. Het tekort aan technisch geschoolde werknemers is in Nederland zelfs groter dan in de omliggende landen. De bezuinigingen zullen deze kloof verder vergroten, wat problematisch is voor het bedrijfsleven.

Oproep aan het kabinet

De gezamenlijke oproep aan het nieuwe kabinet is duidelijk: blijf investeren in bèta-technisch onderwijs en onderzoek. Dit is de sleutel tot het behoud van de economische groei, het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen en het verzekeren van een sterke toekomst voor Nederland als kennis- en innovatieland.

Met deze dringende boodschap hopen de ondertekenaars dat het kabinet de geplande bezuinigingen heroverweegt en blijft investeren in de pijlers van de Nederlandse industrie en economie.

Onderwerp: Beleid

Meer relevante berichten

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×