Nieuws
0

Niet zomaar een alternatief voor aardgas

Thomas van de Sandt

  • Rapport CE Delft
  • Klimaatneutrale verwarming

Om onze huidige, op aardgas gebaseerde, warmtevoorziening voor gebouwen en woningen volledig klimaatneutraal te maken, is niet één vervangende techniek zaligmakend. De goedkoopste oplossingen verschillen per buurt en zijn afhankelijk van de prijsontwikkeling van onder meer groen gas en elektriciteit, zo staat te lezen in het de studie Klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050, uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau CE Delft in opdracht van GasTerra.

Het rapport gaat uit van een volledig klimaatneutrale sector – dus zonder langer gebruik te maken van aardgas voor verwarming – in 2050. CE Delft berekende voor vijftien verschillende buurttypen – ingedeeld op basis van bouwjaar, dichtheid van bebouwing en lokale mogelijkheden – hoe dit het goedkoopste zou kunnen.

‘Het gemakkelijkst en voor veel buurttypen financieel het aantrekkelijkst, is het één-op-één vervangen van aardgas door groen gas’, stelt het rapport. Echter: ‘Er kan echter bij lange na niet voldoende groen gas worden geproduceerd in Nederland om aan de totale warmtevraag te voldoen.’ Daarom zijn ook andere opties nodig, zoals elektrische verwarming, collectieve verwarming (onder andere wko en restwarmte) en vaste biomassa.

‘Voor buurten waar stadsverwarming of geothermie beschikbaar is, is dat de aantrekkelijkste optie. Voor utiliteitsgebouwen is wko over het algemeen goedkoper. [..] Uiteindelijk blijft [groen]gaslevering de goedkoopste optie voor de oude binnensteden van Nederland, wordt all electric in de buitengebieden en minder stedelijke gebieden toegepast en is collectieve warmte de goedkoopste optie voor de hoogstedelijke gebieden’, aldus CE Delft.

Aanleiding voor het rapport is de doelstelling in het SER Energieakkoord uit 2013 van een volledig klimaatneutrale energievoorziening van de gebouwde omgeving in 2050. Dit gaat nog een stapje verder dan de ambitie van de Europese Commissie om in 2050 een CO2-reductie van 80-95% te realiseren ten opzichte van 2005. ‘Dit zal niet van de ene op de andere dag gaan en zal veel tussenstappen kennen, maar een eindbeeld per buurt helpt de beslissers op het gebied van infrastructuur en renovatie van gebouwen om beslissingen te nemen die lock-ins voorkomen’, aldus het rapport.

Onderwerp:
BedrijfsvoeringBeleidEnergie

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×