Nieuws
0

Nieuwe duinen voor Petten-Callantsoog

Benno Boeters

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat zijn nog met vijf partijen (waaronder buitenlandse) in onderhandeling over een grote zandsuppletie die moet zorgen voor een duinenrij en een nieuw strand vóór de Pettemer- en Hondsbossche Zeewering.

Bijzonder is dat de opdrachtgevers volgend jaar een contract willen afsluiten voor aanleg en onderhoud gedurende twintig jaar (design, construct & maintain). Het waterschap en RWS willen zo de baggerbedrijven uitdagen een duurzame zandsuppletie uit te werken.

Sowieso eisen de opdrachtgevers dat de nieuwe kuststrook van bijna zes kilometer straks is voorzien van een ‘slijtlaag’ of buffer, zodat bij een flinke storm het achterland niet direct bedreigd wordt. De bestaande zeewering van asfalt en basaltblokken, blijft gehandhaafd. Ook een vooroeversuppletie voor het iets noordelijker gelegen Callantsoog is bij het werk inbegrepen. Er komt dus niet een ‘dijk-in-duin’, zoals in Noordwijk, en ook geen zandmotor, zoals bij Ter Heijde.

De Pettemer- en Hondsbossche Zeewering, die teruggaat tot vlak na de rampzalige St. Elisabethsvloed van 1421, vormt de laatste zwakke schakel in de Noordzeekust die nog niet is aangepakt. Al in 2010 stelde de minister (toen nog van V&W) 250 miljoen euro beschikbaar voor verbetering. Het bedrag voor het werk is dus bekend; nu gaat het er de opdrachtgevers om een duurzame megasuppletie voor elkaar te krijgen. Bij conventionele suppleties is het na een jaar of vijf nodig opnieuw zand naar de kust te brengen. Bij Petten-Callantsoog moet het nieuw opgespoten zand zo lang mogelijk blijven liggen. Dat is een lastige opgave, want zandbanken en kustlijn zijn natuurlijk continu in beweging. De vorm van de zandkorrels – hoekig als rivierzand of rond afgesleten als zeezand in de branding – en de grootte van de korrels kunnen het verschil maken. De grote vraag is of het juiste zand op niet al te grote afstand verder in zee op te baggeren is.

Eind 2015 moet dit deel van de Noordzeekust voldoen aan de norm (faalkans van 1/10.000 jaar) tot zeker 2075.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×